Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Global Ethics Day 2023

Global Ethics Day 2023

Global Ethics Day
Global Ethics Day

Študenti Fakulty managementu UK v Bratislave sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy Global Ethics Day 2023. Pozrite si krátke video, v ktorom hovoria o tom, čo pre nich znamená etika a aké je jej miesto v podnikaní a manažmente. Predmety Podnikateľská etika a Manažérska etike tvoria dnes už neodmysliteľnú súčasť študijných programov na FM UK v Bratislave. Na fakulte funguje aj Centrum pre podnikateľskú etiku (https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/odborne-a-administrativne-pracoviska/centrum-pre-podnikatelsku-etiku-cepe/).

VIDEO -  GlobalEthicsDay_Faculty_of_Management_2023_1.mp4