Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Strategické stretnutie k medzinárodnej projektovej spolupráci a Summitu Smart City 360° v Prahe

Strategické stretnutie v Prahe

Február a marec boli plné výziev. Niesli sa v znamení prehlbujúcej sa spolupráce, okrem iného aj formou projektu, ktorý by mohol mať pozitívny vplyv na smerovanie Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Na zastúpení taiwanského Ministry of Science and Technology v Prahe sa uskutočnilo dôležité stretnutie s riaditeľom Hwen-Yenom a jeho kolegom Wang Zhiqunom za účasti prof. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., splnomocnenkyne dekana pre grantovú činnosť Fakulta managementu UK, ako aj partnerskej inštitúcie zastúpenej dekanom Dr.h.c. prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD. a jeho kolegami z Technickej univerzity v Košiciach, FBERG. Počas spoločného rokovania identifikovali Taiwanské univerzity za účelom nadviazania bilaterálnej spolupráce. V rámci pozvania prof. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. na Smart City Summit 2023 a EXPO na Taiwane (navštívi vybrané univerzity za účelom posilnenia vzájomných vzťahov smerujúcich k transferu poznatkov a k intenzívnej medzinárodnej spolupráci.

S rovnakou dôležitosťou je možné konštatovať, že podpísané MOU (Memorandum of Understanding) Fakulty Managementu UK s NEWTON University (NU) v Prahe začína mať konkrétnu podobu. V rámci schémy Erasmus+ „Podnikanie ako kariérna zmena v celoživotnom vzdelávaní“ sa pripravuje spoločný projekt. Taktiež sa plánuje účasť Fakulty managementu UK na Blended Intensive Programme organizovanom NU, či účasť na konferencii Management and Social Science Congres 23.-24.3.2023 v Prahe, kde sú zamestnanci FMUK srdečne vítaní. Viac informácií je možné nájsť na linku po kliknutí: https://10times.com/e13k-h1g4-kgs8

Partneri z NU prejavili záujem o aktívnu spoluprácu a účasť na 10. ročníku EAI Summit Smart City 360, 24.-26.10.2023 v Bratislave. Konkrétne rokovania budú prebiehať v nasledujúcich týždňoch s vedením oboch univerzít.

Stretnutie v Prahe 1
Stretnutie v Prahe 2