Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Petra Nelsona

Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Petra Nelsona

01 Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Petra Nelsona na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. mája 2023.
01 Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Petra Nelsona na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. mája 2023.
02 Vpravo: J. E. Peter Nelson, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, vľavo Amadeo Gasparini
02 Vpravo: J. E. Peter Nelson, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, vľavo Amadeo Gasparini
03 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson s dekanom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD.
03 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson s dekanom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD.
04 Vpravo: J. E. Peter Nelson, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, vľavo Amadeo Gasparini
04 Vpravo: J. E. Peter Nelson, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, vľavo Amadeo Gasparini
05 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
05 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
06 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
06 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
07 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
07 Stretnutie veľvyslanca Švajčiarskej konfedrácie J. E. Petra Nelsona so študentmi nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment
08 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na prijatí u vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.
08 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na prijatí u vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.
09 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na prijatí u vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.
09 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na prijatí u vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.
10 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na stretnutí s vedúcim Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marianom Šuplatom, PhD. a vyučujúcimi v nemeckom programe študijného programu medzinárodný manažment.
10 Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie J. E. Peter Nelson na stretnutí s vedúcim Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marianom Šuplatom, PhD. a vyučujúcimi v nemeckom programe študijného programu medzinárodný manažment.