Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop „Fresque“

„Climate Fresk“ spoločne proti globálnemu otepľovaniu

 
Študenti 3. ročníka francúzskeho programu medzinárodného manažmentu a študenti programu Erasmus mali možnosť zúčastniť sa workshopu "Climate Fresk" na tému udržateľného rozvoja. Toto interaktívne cvičenie viedol Louis Goulaieff, konzultant pre udržateľný rozvoj z francúzskej poradenskej spoločnosti Mazars.
 
Tento vedecký workshop založený na 42 mapách zo správ IPCC (Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy) zvyšuje povedomie o klimatickej zmene zábavnou formou založenou na spolupráci.
Pochopenie problémov vedie k činnosti a prijatiu zmeny.
Čeliac klimatickej kríze musí každý nadobudnúť základné vedecké poznatky o klíme, aby pochopil situáciu, šíril informácie, vytvoril si názor, rýchlo konal a spoločne prijal zmeny, ktoré je potrebné vykonať.
Cieľom projektu Climate Fresk je osloviť ľudí na celom svete a teraz sa môžeme spoľahnúť na študentov, že sa stanú vyslancami boja proti klimatickej kríze!