Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň zodpovednosti 2021

Harmonogram týždňa zodpovednosti 26.- 30. 4. 2021

Deň prvý 26. 4. 2021

Deň druhý 27. 4. 2021

Deň tretí 28. 4. 2021

Deň štvrtý 29. 4. 2021

Deň piaty 30. 4. 2021