Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Stretnutie fakultných referentov zahraničných oddelení UK

Stretnutie fakultných referentov zahraničných oddelení UK na Fakulte managementu.

V piatok 8. 4. 2022 sa v neformálnej atmosfére v hojnom počte stretli referenti zahraničných oddelení UK na ‘outdoorovom‘ pikniku v Parku Jama pri FM UK a následnej prehliadke interiéru fakulty.

Po dlhom období sociálnych izolácií, len online príležitostných oficiálnych prezentáciách a neosobných komunikáciách sa táto forma stretnutia stretla s veľkým ohlasom. Nadviazali sme na dávnejšiu myšlienku odprezentovania jednotlivých fakúlt kolegom a odštartovali ju prvým stretnutím u nás. S kolegyňami sme prešli celou budovou FM UK od knižnice, cez zrenovované učebne, po kanceláriu Erasmu a osobné stretnutie s prodekankou  pre zahranične veci Dr. Luciou Vilčekovou.

Predebatovali sme aktuálne témy zahraničných oddelení ako napr. prijímanie ukrajinských študentov, administráciu vysielaných a prijímaných Erasmus študentov a vedomie, že sa všetci boríme s podobnými problémami nás uistilo v tom, že sme na jednej lodi a upevnenie vzťahov formou takýchto stretnutí, nám pomôže lepšie spolupracovať a všetko zvládnuť.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie na jednej z fakúlt UK.

Oddelenie zahraničných vecí FM UK