Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Dekan Fakulty managementu
Univerzity Komenského v Bratislave

KONTAKT

Email: peter.starchonfm.uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2001

prof. Ing. Ján Papula, PhD.

Prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

KONTAKT

Email: jan.papulafm.uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2113

 

 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Splnomocnenkyňa dekana pre legislatívu

KONTAKT

Email: katarina.gubiniovafm.uniba.sk 
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2120

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

KONTAKT

Email: jana.kajanovafm.uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2085

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Prodekan pre IT

KONTAKT

Email: vincent.karovic2fm.uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2044

 

 

 

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

KONTAKT

Email: lucia.vilcekovafm.uniba.sk 
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2128

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.

Prodekanka pre štúdium

KONTAKT

Email: silvia.trelovafm.uniba.sk 
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2090

 

 

Mgr. Soňa Šúreková

Tajomníčka fakulty

KONTAKT

Email: sona.surekovafm.uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9021 2060