Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Ján Badura

Fakulta managementu UK, Knižnica
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
Publikačná činnosť

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Eduard Benčurik

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Viera Bennárová

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/501 17 478
Publikačná činnosť

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 486
Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 453
Poznámka
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Brestovanská, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 456
Miestnosť
koc.č.10
Publikačná činnosť

Mirko Brusnický

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť