Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. Ing. Ľubica Bajzíková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2100

prof. RNDr. Michal Greguš PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2080
Na e-mailovú komunikáciu používajte iba adresu michal.gregus@fm.uniba.sk

prof. RNDr. Martin Knor Dr.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. Ing. Natalia Kryvinska PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2038

doc. Mgr. Anna Lašáková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2055

prof. JUDr. Daniela Nováčková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2081

doc. PhDr. René Pawera PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2076
02/501 17 422

prof. Ing. Anna Pilková PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2111
02/501 17 628
príst.č.10

prof. PhDr. Anna Remišová CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2101

prof. Ing. Ján Rudy PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2021
02/501 17 521
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná