Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. RNDr. Michal Greguš PhD.

Fakulta managementu UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre externé štúdium
dekan, prodekan fakulty

doc. PhDr. Marian Holienka PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Jana Kajanová PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana roz. fak. a kval. rast
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Ján Papula PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Lucia Vilčeková PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9021 2128

prof. Ing. Ľubica Bajzíková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2100
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK