Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívu a akreditácie
prodekanka pre legislatívu a akreditácie

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana roz. fak. a kval. rast
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9021 2128

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2100
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK