Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Ekonomické oddelenie, Referát pracovných ciest
odborný administratívny zamestnanec

Mgr. Christopher Danis

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár
+421 2 9021 2066

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>