Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Christopher Danis

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár
+421 2 9021 2066

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Marta Dobrovičová

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
upratovačka

Ing. Iveta Drahošová

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný referent v administratíve
+421 2 9021 2051

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
upratovačka

Mgr. Branislav Dudić, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9021 2141
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>