Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

doc. RNDr. Mária Bohdalová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2028
02/501 17 453
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.

Mgr. Alexandra Bohinská

Fakulta managementu UK,
2.dMN

Tibor Boroš

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Eva Brestovanská PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2131
02/501 17 456
koc.č.10

Mirko Brusnický

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Lukáš Copuš PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2057

Mgr. Jerguš Čáran

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9021 2123

Mgr. Erika Černeková

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9021 2026

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku
+421 2 9021 2065
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná