Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2111
02/501 17 628
príst.č.10

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2021
02/501 17 521

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2029

Mgr. Peter Bajzík, PhD.

Fakulta managementu UK, Centrum pre rozvoj manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9021 2048
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK