Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava


Členovia

prof. Dipl. Ing. Natalia KRYVINSKA, Dr. Techn.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Lukáš COPUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Marian HOLIENKA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Paulína MIHAĽOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. JUDr. PhDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Mgr. Lucia VILČEKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D.
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Prešov

doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph. D.
Vysoká škola ekonomická v Prahe

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

RNDr. Viliam ČÍK
Beset, spol. s r.o.