Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Členovia

prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Dipl. Ing. Natalia KRYVINSKA, Dr. Techn.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Lukáš COPUŠ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Marian HOLIENKA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Paulína MIHAĽOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Marian ŠUPLATA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. JUDr. PhDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph. D.
Vysoká škola ekonomická v Prahe

prof. Ing. Zdenka MUSOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D.
Prešovská univerzita v Prešove

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia VÚB

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Mgr. Igor TÓTH, PhD.
O2 Slovakia

RNDr. Viliam ČÍK
Beset, spol. s r.o.