Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava


Členovia
prof. Ing. Lubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Dipl. Ing. Natalia KRYVINSKA, Dr. Techn.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Jaroslava KNIEŽOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Zuzana PAPULOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Mgr. Lucia VILČEKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ, PhD.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave

prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D.
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Prešov

doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Prahe

doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.
Vysoká škola DTI

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

RNDr. Viliam ČÍK
Beset, spol. s r.o.

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.