Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava

Členovia

prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Štefan MAJTÁN, PhD.
Ekonomická univerzita, Bratislava

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF Trnava

doc. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Ľudmila GREGUŠOVÁ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

doc. PhDr. Eva SMOLKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.
Vysoká škola DTI

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Slovenská technická univerzita, Bratislava

doc. Ing. Daniela ZEMANOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Mgr. Ján TÓTH, M.A.
Ministerstvo financií SR

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.

platnosť od 11/2017