Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda:
prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava

Členovia:
prof. Ing. Lubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc. †
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Jaroslava KNIEŽOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Dipl. Ing. Natalia KRYVINSKA, Dr. Techn.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Štefan MAJTÁN, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D.
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Prešov

doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.
Vysoká škola DTI

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

RNDr. Viliam ČÍK
Beset, spol. s r.o.

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.