Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava

Členovia

prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Štefan MAJTÁN, PhD.
Ekonomická univerzita, Bratislava

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Ministerstvo školstva SR

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Ľudmila GREGUŠOVÁ, PhD. 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Viliam MALCHER, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
doc. PhDr. Eva SMOLKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.

doc. Ing. Elena ŠÚBERTOVÁ, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD. 
Slovenská technická univerzita, Bratislava

doc. Ing. Daniela ZEMANOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Všeobecná úverová banka

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

Mgr. Ján TÓTH, M.A.
Ministerstvo financií SR

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.

platnosť od 12/2014