Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FM UK

Zloženie Vedeckej Rady FM UK

Predseda
prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave


Členovia

prof. Dipl. Ing. Natalia KRYVINSKA, Dr. Techn.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Lukáš COPUŠ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Marian HOLIENKA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. Paulína MIHAĽOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. PhDr. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

doc. JUDr. PhDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Mgr. Lucia VILČEKOVÁ, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D.
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Prešov

prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph. D.
Vysoká škola ekonomická v Prahe

doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

RNDr. Viliam ČÍK
Beset, spol. s r.o.