Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce Torsten Huschbeck19. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Nadja Pade19. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Jonas Michael Ralph Pfeffer19. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lumbardhy Hasimi13. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Ing. Jany Barjakovej10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Karola Schulza10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáša Kurinca10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ester Federlovej10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Natálie Bartekovej10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dániela Tótha10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Heiko Hector10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lucie Klapáčovej10. 06. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č....

The 26th International Conference on Information...03. 06. 2024

"From Data to Wisdom: Collecting, Processing, Analysing and Storing Data/Information to Support Human Intelligence"

ENLIGHT Letný kurz Biodesign v Uppsale, Švédsko21. 05. 2024

Kurz Biodesign v termíne od 12. do 16. mája

Výstava "Through Foreign Lens: A Semester Abroad"20. 05. 2024

Výstava "Through Foreign Lens: A Semester Abroad" – je financovaná z Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR – Interkultúrna komunikácia a integrácia na UK, ktorý...

Farewell coffe and Turkish week at IRO20. 05. 2024

V máji na IRO

Promócie absolventov magisterského štúdia09. 05. 2024

Promócie absolventov MAGISTERSKÉHO štúdia sa budú konať v AULE UK na Šafárikovom námesti dňa 24. 6. 2024. Viac informácií doplníme čoskoro. Študenti dostanú...

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Jany...02. 05. 2024

Pozvánka  V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov...

Študentská vedecká konferencia "Zjednotení v rozmanitosti"02. 05. 2024

Vedecká študentská konferencia pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Správy od 1 do 20 z 376