Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Univerzita Komenského prechádza na dištančnú výučbu28. 09. 2020

Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemiologickej situácie dnes rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček na základe odporúčania Krízového štábu...

Rozvrh na ZIMNÝ semester akademického roka 2020/202128. 09. 2020

Aktualizácia 28.09.2020

Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-1926. 09. 2020

Máte podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID 19? UK prináša informácie čo treba urobiť.

Doplňujúce voľby do AS FM UK a do AS UK22. 09. 2020

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a do Akademického senátu Univerzity Komenského v...

Fakulta managementu privítala prvých Erasmus študentov21. 09. 2020

Akademický rok 2020/2021 sme začali odovzdávaním certifikátov

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK21. 09. 2020

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 7. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na...

Diagnostika dopadu COVID-19 na podnikanie21. 09. 2020

Výskum tímov Globálneho monitoru podnikania (GEM)

1. a 2. týždeň ideme online18. 09. 2020

Zmena organizácie 1. a 2. výučbového týždňa zimného semestra akademického roka 2020/2021 na dennej forme štúdia

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 17. 09. 2020

POZVÁNKA Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa...

Obhajoba dizertačnej práce Olivera Glögglera14. 09. 2020

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa30....

Obhajoba dizertačnej práce Tanja Walter-Güpner14. 09. 2020

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 30....

Organizácia zimného semestra akademického roka 2020/2021 na...14. 09. 2020

V súlade s opatreniami Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty managementu UK na elimináciu šírenia ochorenia COVID-19 informujeme študentov o priebehu...

Štipendiá DAAD do Nemecka na ak. rok 2020/202109. 09. 2020

Výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa...07. 09. 2020

Bratislava 7. septembra 2020: O dva týždne sa väčšina študentov a študentiek Univerzity Komenského vráti späť k plneniu akademických povinností. Lekárske...

Fakulta managementu UK študentom ponúka možnosť získať...05. 09. 2020

Za certifikátom CMA (Certified Management Accountant – certifikát pre účtovníkov a finančných profesionálov) stojí globálna organizácia IMA (Institute of...

Zimný semester 2020/2021: čo vieme už teraz20. 08. 2020

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je zrejmé, že výučba a život univerzity v blížiacom sa zimnom semestri ak. roku 2020/21 nebude celkom taký, ako sme...

Výskum FM UK: Ako zvládajú podnikatelia koronakrízu?17. 07. 2020

Podnikáte? Zaujíma nás, ako koronakríza poznačila osobnú pohodu podnikateľov a podnikateliek, a ako im pomôcť byť odolnejšími.

Kampaň #EUInvestInKnowledge14. 07. 2020

UK sa pripája ku kampani #EUInvestInKnowledge. V rámci tejto kampane pätnásť združení európskych univerzít spoločne vyzýva politikov, aby investovali do...

LETNÁ ŠKOLA EKONOMIKA V KRUHU - Aktuálne02. 07. 2020

Letná škola už je za nami. Pozrite sa ako prebiehala a ako sme si to užili....

Migrácia fakultných služieb do univerzitného prostredia -...12. 06. 2020

Vážení zamestnanci, milí študenti, dovoľte nám informovať Vás, že emailové schránky študentov všetkých ročníkov, doktorandov a zamestnancov FM UK sú...

Správy od 1 do 20 z 119