Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doktorandské a post doktorandské štipendiá „Eugen Ionescu“...15. 01. 2021

Výzva na rok 20/21 otvorená do 28. marca 2021

Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Fellowship15. 01. 2021

The submission date is March 30, 2021

Vianočné prianie23. 12. 2020

Šťastné a krásne Vianoce, a v novom roku veľa zdravia a čo najskorší návrat k normálu.

Namiesto rigidných zadaní riešime reálne problémy21. 12. 2020

Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Svoje IT vedomosti si však...

Dekan FM UK ocenil najlepšiu publikáciu vo vedeckom...19. 12. 2020

V roku 2020 sa dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. po prvýkrát rozhodol oceniť najlepšiu publikáciu autorov z fakulty vo vedeckom časopise.

ERASMUS+ 2020/2021 výzva otvorená15. 12. 2020

Erasmus+ otvorenie výzvy na mobilitu študentov (štúdium) a absolventov (stáž) na akademický rok 2021/22

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu...11. 12. 2020

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania

Mikuláš05. 12. 2020

Mikulášku dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty svätý...

Fakulta managementu UK je spoluorganizátorom a partnerom...30. 11. 2020

Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti. Viac informácií...

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť...18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Tridsaťjeden študentov a tridsaťjeden učiteľov získalo tento rok ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti...

Štyria noví profesori18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov, štyria z nich sú z Univerzity Komenského.

Konferencia Social Media Masters06. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu03. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu vyjadreniu AS UK a Vedenia UK vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a...

Fakulta managementu ponúka pomoc kreatívnemu priemyslu23. 10. 2020

Umelci a remeselníci sa môžu bezplatne zaregistrovať do Skleníka remesiel, ktorý bol vytvorený v rámci Erasmus+ Projektu ARTCademy, na ktorom participovali...

Výzva na podávanie žiadostí o pridelenie Grantu UK16. 10. 2020

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK - výzva na podávanie žiadostí na rok 2021 otvorená - termínom podávania žiadostí na rok 2021 je 31....

FM UK vyjadruje podporu iniciatíve „Klíma ťa potrebuje“15. 10. 2020

Naša fakulta sa pridala k petícii Za klímu. Vyjadri svoju podporu aj TY podpísaním petície.

Rozvrh na ZIMNÝ semester akademického roka 2020/202128. 09. 2020

Aktualizácia 28.09.2020

Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-1926. 09. 2020

Máte podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID 19? UK prináša informácie čo treba urobiť.

Správy od 1 do 20 z 132