Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ28. 03. 2023

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii po kliknutí

Vyhlásenie volieb do AS UK28. 03. 2023

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii po kliknutí

Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej...28. 03. 2023

Pozývame vás na celodenné odborné pracovné stretnutie dňa 13. 4. 2023 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PODNIKANIE26. 03. 2023

Prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti a inovačného správania.

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM25. 03. 2023

FM UK prijíma na študijné programy: manažment, podnikanie a medzinárodný manažment. Možnosť celého štúdia aj v anglickom jazyku.

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium cez NŠP22. 03. 2023

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,...

Hosťovaná prednáška IBM: Daňové centrum v medzinárodnej...15. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému: "Daňové centrum v medzinárodnej firme".  Hosťovaná...

Strategické stretnutie k medzinárodnej projektovej...14. 03. 2023

Február a marec boli plné výziev. Niesli sa v znamení prehlbujúcej sa spolupráce, okrem iného aj formou projektu, ktorý by mohol mať pozitívny vplyv na...

Zahraničná prednáška - Relation of Adaptation Between...13. 03. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Relation of Adaptation Between Company and the...

Obhajoba dizertačnej práce Christopha Bacha10. 03. 2023

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa31. marca...

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding09. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  Hosťovaná prednáška sa...

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding09. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  Hosťovaná prednáška sa...

Tlačová správa k projektu RESTART 08. 03. 2023

Správa o výsledkoch mapovania sumarizuje zistenia zo vstupov mapovania siedmich partnerov projektu RESTART.

Výsledky do doplňujúcich volieb do Akademického senátu FM...06. 03. 2023

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na...

Hosťovaná prednáška IBM: Diverzifikácia výmenných kurzov05. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Diverzifikácia výmenných kurzov".   Hosťovaná...

Hosťovaná prednáška na predmete International marketing a...05. 03. 2023

Hlavnou témou prednášky bol efektívny medzinárodný marketing Slovenska, príklady dobrej praxe a osobné skúsenosti z oblasti marketingu a prezentácie Taiwanu v...

Hosťovaná prednáška IBM: Plánovanie a tvorba rozpočtu02. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Plánovanie a tvorba rozpočtu".Hosťovaná prednáška sa...

Zahraničná prednáška - Organisational Cultures...02. 03. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Organisational Cultures (Characteristics of...

Správy od 1 do 20 z 269