Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Opäť šanca získať CMA grant19. 03. 2021

Milí študenti - pripomíname!!!! Opäť šanca získať CMA grant na štúdium a získanie Certifikátu manažérského účtovníka- Certificate of Managerial...

Letný semester na Univerzite Komenského bude pre väčšinu...13. 03. 2021

Na dnešnom online zasadnutí Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave členky a členovia rokovali o priebehu letného semestra a prevádzke internátov....

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Tvorba plánov a rozpočtov organizácie"....

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Vyjednávanie v rôznych kultúrach". Hosťovaná...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 23.3.2021 v čase od 09.20 do 10.20 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude...

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK04. 03. 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK zo dňa 3. 3. 2021

Univerzita vstupuje do protestu01. 03. 2021

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje odo...

Týždeň s ENLIGHT začína už v pondelok26. 02. 2021

Univerzita Komenského je súčasťou aliancie ENLIGHT už 4 mesiace. Spolu s ďalšími ôsmimi univerzitami budujeme "Európsku univerzitu", vytvárame nové modely...

Výzva na podávanie prihlášok na jednomesačnú stáž na...15. 02. 2021

Výzva sa týka doktorandov a postdoktorandov UK, do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia.

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu...01. 02. 2021

Pozvánka V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a...

Namiesto rigidných zadaní riešime reálne problémy21. 12. 2020

Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Svoje IT vedomosti si však...

Nový projekt MOVE20. 12. 2020

FM UK spolu s TUKE získali projekt MOVE

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu...11. 12. 2020

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania

Mikuláš05. 12. 2020

Mikulášku dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty svätý...

Fakulta managementu UK je spoluorganizátorom a partnerom...30. 11. 2020

Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti. Viac informácií...

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť...18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Tridsaťjeden študentov a tridsaťjeden učiteľov získalo tento rok ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti...

Správy od 1 do 20 z 141