Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK 202122. 09. 2021

Volebná komisia AS FM UK vyhlasuje doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu...20. 09. 2021

Pozvánka V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a...

Pridaj sa k nám - Nábor členov do AISEC16. 09. 2021

Dobrovoľnícka organizácia AIESEC Comenius University rozširuje svoje rady. Možno hľadáme práve Teba!

AmosFest 2021 (online)13. 09. 2021

Už v pondelok 20. septembra otvoríme akademický rok 2021/2022. Buďte pri tom s nami z pohodlia obývačiek, autobusov či internátov.

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium - AKTUÁLNE...13. 09. 2021

...pre študentov, doktorandov aj postdoktorandov...

WELCOME ERASMUS – 2021/202212. 09. 2021

Privítanie zahraničných Incoming Erasmus študentov z celej EU

INOVÁCIE V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA12. 09. 2021

Inovácie vo výučbe a organizačné zabezpečenie umožňuje študovať online a v tempe ako na dennom štúdiu

10 mesačné štúdium, resp. výskum v Taiwane pre PhD...13. 08. 2021

Termín na podávanie prihlášok na štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách v Taiwane pre PhD študentov, doktorandov je 30. september 2021

FM UK koordinuje medzinárodný projekt ENDURANCE16. 07. 2021

Medzinárodný projekt „ENDURANCE", v ktorom sa prepája podnikanie a šport, začal v novembri 2021. Konkrétne informácie o cieľoch, partneroch, aktivitách a...

Nový prorektor01. 07. 2021

Novým prorektorom UK pre oblasť IT je od 1. júla 2021 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., z Fakulty managementu UK. Tento návrh rektora UK schválil Akademický...

Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 202116. 06. 2021

Pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2021!

Keď akademické výskumy pomáhajú podnikateľskej praxi07. 06. 2021

Všetko sa to začalo pred siedmimi rokmi na odbornom workshope Slovak Compliance Circle (SCC) – združenia, ktoré na Slovensku vzniklo koncom roka 2013 z...

Začnite s podnikaním!19. 05. 2021

V tomto článku zo série „A čo teraz? Život po vysokej škole“ budeme diskutovať o podnikaní po vysokej škole, prípadne už počas štúdia.

Študentská konferencia ku dňu Európy07. 05. 2021

Aj tento rok oslávime Deň Európy na Fakulte managementu študentskou konferenciou venovanou rôznym témam súvisiacim s Európskou úniou a jej budúcnosťou už v...

Zaži deň v koži vysokoškoláka03. 05. 2021

Podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka bude prebiehať online, 18. mája 2021.

Konferencia "Pohľady na ekonomiku Slovenska 2021" s...29. 04. 2021

Vážení kolegovia, srdečne vás pozývame na konferenciu organizovanú Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Ekonomickým ústavom...

Podujatie "Uprostred každej ťažkej situácie leží...20. 04. 2021

Vážená pani, vážený pán, Krízové situácie sú prirodzeným vývojovým fenoménom, ktoré vyvolávajú v spoločnosti obavy a neistoty z budúcnosti. Takto budované a...

Správy od 1 do 20 z 153