Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Daruj krv pre Ukrajinu11. 03. 2022

21. marca - 25. marca 2022 (7.00 - 15.00 hod.), Národná transfúzna služba SR (Limbová 3, Bratislava-Nové Mesto, Kramáre)

Hosťovaná prednáška "Diverzifikácia výmenných...08. 03. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Diverzifikácia výmenných kurzov/Hedging...

Hosťovaná prednáška "História, vývin, kultúra v...08. 03. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "História, vývin, kultúra v medzinárodnej...

Hosťovaná prednáška "The leader of the future"08. 03. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "The leader of the...

Hosťovaná prednáška "Employer branding - Budovanie značky...08. 03. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Employer branding - Budovanie značky...

Vyjadrenie rektora UK a Akademického senátu UK našim...04. 03. 2022

Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom.

Ako môžeme pomôcť aj my?02. 03. 2022

Univerzita Komenského vyjadruje plnú podporu a solidaritu Ukrajincom. Preto sa rozhodla pomáhať najmä obyvateľom z Ukrajiny, ktorí u nás hľadajú útočisko....

Vyšlo tretie číslo časopisu Naša Univerzita24. 02. 2022

s podtitulom UNIVERZITA V POHYBE

Vysvetľujeme a diskutujeme18. 02. 2022

Počas rektorského voľna dňa 21. februára 2022 sa uskutočnia diskusie k aktuálnej situácii. Cieľom podujatia je priblížiť akademickej obci UK (študentom aj...

Erasmus Welcome - SPRING 202216. 02. 2022

V stredu 09.02.2022 sme v rámci Welcome weeku na FM UK privítali prvú väčšiu skupinu Incoming Erasmus študentov z celej Európy.

Informácie o prijímacom konaní19. 01. 2022

Kritéria prijímania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

ERASMUS+ mobilita štúdium VÝZVA17. 01. 2022

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2022/2023

Nový projekt RESTART - tlačová správa21. 12. 2021

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli...