Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica FM UK

Otváracie hodiny od 20.12.2018 do 4.1.2019

Štvrtok 20.12.2018 9.00-12.00 - 13.00-16.00
Piatok 21.12.2018 9.00-12.00
Sobota 22.12.2018 Zatvorené
Nedeľa 23.12.2018 Zatvorené
Pondelok 24.12.2018 Zatvorené
Utorok 25.12.2018 Zatvorené
Streda 26.12.2018 Zatvorené
Štvrtok 27.12.2018 Zatvorené
Piatok 28.12.2018 Zatvorené
Sobota 29.12.2018 Zatvorené
Nedeľa 30.12.2018 Zatvorené
Pondelok 31.12.2018 Zatvorené
Utorok 1.1.2019 Zatvorené
Streda 2.1.2019 9.00-12.00 - 13.00-16.00
Štrvtok 3.1.2019 9.00-12.00 - 13.00-16.00
Piatok 4.1.2019 9.00-12.00

Základné údaje

Vedúci Knižnice FM UK

Mgr. Ján Badura, MLIS

P.O.Box 95
Odbojárov 10/a
Prístavba, č.dv.:08
820 05 Bratislava
tel.: 02 50 117 623
e-mail knižnice: fknfm.uniba.sk

Výpožičky: 02/5011-7644

Kontakty na zamestnancov knižnice

Ako sa k nám dostanete?

Knižnica FM UK sa nachádza v suteréne budovy prístavby. Prístavba sa nachádza vo dvore areálu FM a FaF UK. Do prístavby sa z hlavnej budovy možno dostať schodiskom alebo výťahom. Treba sa dopraviť na -1. podlažie (suterén), prejsť popri kryte CO, zabočiť doprava, pokračovať okolo jedálne, stále rovno až k ďalšiemu schodisku. Tu je opäť nutné zísť schodmi dole a otočiť sa. Druhá možnosť je prísť priamo do budovy prístavby z Trnavskej cesty, cez bránu do dvora, a vrátnicu. Za vrátnicou treba pokračovať rovno až ku schodisku a následne zísť dole a prejsť celou chodbou k číslu dverí 015.

Orientačný plán cesty do knižnice

Vyhľadávanie dokumentov

Súborný online katalóg AK UK

 

Databáza publikačnej činnosti UK

  


Ako si predĺžim výpožičku z knižnice?

Pokiaľ si potrebujete predĺžiť svoju výpožičku z knižnice, postupujte prosím podľa priloženého návodu.

Okrem toho, si možno výpožičky predĺžiť telefonicky alebo mailom.

Vrátenie výpožičiek poštou

Pokiaľ nestíhate vrátiť vypožičané knihy do knižnice FM UK osobne, môžete ich vrátiť aj zaslaním poštou DOPORUČENE 1.TRIEDOU na adresu:

Knižnica FM UK
Ján Badura
P.O.Box 95
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava

Uchovajte si podací lístok!

Pokiaľ potrebujete využiť služby knižnice mimo otváracích hodín, kontaktujte vedúceho knižnice a dohodnite si termín v predstihu.  

Externé informačné zdroje

Na adrese kniznicavili.uniba.sk získate informácie potrebné na aktiváciu vzdialeného prístupu k informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba určená výhradne pre akademickú obec UK).

Všetky aktuálne skúšobné prístupy k databázam pre Univerzitu Komenského, ako aj kompletný zoznam predplatených EIZ nájdete na stránke Akademickej knižnice UK.

Dlhodobo predplatené EIZ

Nástroje na vyhľadávanie

Portál e-časopisov UK (NISPEZ) - možnosť zistiť dostupnosť e-časopisu pre UK (v ktorých databázach a ktoré čísla daného e-časopisu sú prístupné).

Scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum. Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch. V súčasnosti ponuku tvorí viac ako 100 voľne prístupných, ako aj licencovaných zdrojov. Voľné zdroje sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebná autentifikácia používateľa. Súčasťou riešenia je aj portál elektronických časopisov a kníh. Vyhľadávací portál scientia.sk je výstupom projektu NISPEZ a využíva produkty spoločnosti ExLibris: federatívny vyhľadávač MetaLib, linkovací server SFX a odporúčaciu službu bX. Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text.

Scientometrické databázy

Web of Science - Web of Science Core Collection, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

Rozhranie Web of Science ponúka vstup do databáz: Web of Science Core Collection (citačné indexy), Current Contents Connect (karentované časopisy), Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, Biosis Citation Index (citačný index) a MEDLINE.

Návod na prácu s databázou Web of Science

SCOPUS - abstraktová a citačná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ)

multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete.

Plnotextové databázy

ebrary Academic Complete - multispektrálne zameraná databáza, cca 50.000 odborných monografií z rôznych oblastí, od roku 2011 patriaca pod spoločnosť ProQuest. 

ProQuest Central (NISPEZ) - ťažisková databáza spoločnosti ProQuest, denne aktualizovaná kolekcia databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

EBSCO - od 1.1.2017 skončila národná licencia, ktorú zabezpečovala SNK. Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier a ďalšie sú pozastavené! 

Academic Search Complete je celosvetovo najhodnotnejšia a nejucelenejšia odborná multidisciplinárna databáza plných textov, obsahujúca viac ako 8 500 plnotextových periodík, vrátane 7 300 recenzovaných časopisov.

Business Source Premier je nejvyužívanejšia obchodne zameraná vyhľadávacia databáza, ktorá obsahuje plné texty viac ako 2 300 periodík, vrátane plných textov 1 100 recenzovaných titulov.

ATLA a e-book Academic Collection, ktoré sú licencované pre UK sú v rámci EBSCO-a ďalej prístupné.

JSTOR - plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied so zaujímavou retrospektívou.

Oxford Journals - multispektrálna databáza plnotextových časopisov z vydavateľstva Oxford University Press.

ScienceDirect (NISPEZ) - cca. 2500 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied.

SpringerLink (NISPEZ) - plnotextová databáza sprístupňujúca viac ako 1600 časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Wiley Online Library (NISPEZ) - multispektrálne elektronické publikácie z produkcie Wiley-Blackwell.

Knovel (NISPEZ) - kolekcia viac ako 700 odborných monografií a faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.

IEEE/IET Electronic Library (NISPEZ) - plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

ACM Digital Library (NISPEZ) - úplné texty časopisov, zborníkov a konferenčných materiálov Association for Computing Machinery.

Bluenomics - komponovaná databáza zo zdrojov ako Eurostat, Worldbank, OECD umožňuje medzinárodné porovnávanie a export dát a grafov. Databáza ponúka globálny pohľad na makroekonomické ukazovatele, zahraničný obchod, životné prostredie, finančné trhy, demografiu, vzdelávanie, energetiku, podnikanie a trh práce. 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - Projekt Univerzity v Regensburgu obsahuje takmer 25.000 plnotextových časopisov.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - celosvetový adresár vedeckých a odborných časopisov s otvoreným prístupom.

Poradca.sk - informačný portál prezentujúci problematiku daní, účtovníctva, miezd, odvodov, verejnej správy. Naše ID: 34429, heslo na požiadanie v knižnici.

Tutoriál informačnej gramotnosti - zopár návodov, rád a tipov ako sa zorientovať v množstve informačných zdrojov od Mgr. Simony Gavalierovej.

počítadlo.abz.cz