Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CIT FM UK

Centrum informačných technológií FM UK (ďalej len „CIT FM UK“) je samostatný organizačný útvar s pôsobnosťou na Fakulte managementu UK.

CIT FM UK zabezpečuje: 

  • správu integrovaného informačného a komunikačného systému na FM UK,
  • správu klientských pracovných staníc a podporu užívateľov na FM UK,
  • správu učební a priestorov Laboratórií výpočtovej techniky (LVT).

CIT FM UK nezabezpečuje:

MIGRÁCIA - INFORMÁCIE K PRIHLASOVANIU

Emailové schránky študentov všetkých ročníkov, doktorandov a zamestnancov FM UK sú zmigrované a prihlasujú sa do UNIVERZITNÉHO prostredia.

Prihlasujte sa, prosím, nasledovne:

Prihlasovacie údaje študentov a zamestnancov do Office365

Prihlasovacie meno: UKlogin(zavináč)uniba.sk
UKlogin je priezvisko s číslom, slúži napríklad ako prihlasovacie meno do AIS2.

Heslo je zhodné s heslom do AIS2.

Viac informácií a možnosti ako resetovať svoje heslo nájdete aj na www.uniba.sk/heslo.

Celouniverzitné meno (UKlogin) a heslo

Viac informácii k svojmu celouniverzitnému menu a heslo a taktiež k možnosti resetovania hesla nájdete na www.moja.uniba.sk.