Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bezpečnosť

Bezpečnosť na Univerzite Komenského

Základným predpisom sumarizujúcim všeobecné zásady informačnej bezpečnosti na Univerzite Komenského v Bratislave ako aj povinnosti používateľov je Bezpečnostná politika, ktorá bola vydaná ako vnútorný predpis UK č. 12/2009. Konkrétne predpisy informačnej bezpečnosti sú zosumarizované vbezpečnostných smerniciach (Vnútorný predpis UK č. 2/2011).

*Tieto informácie boli pôvodne zverejnené na stránkach Univerzity Komenského v Bratislave.

Bezpečnostné zásady a tipy

 1. Základná zásada znie: Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje heslo!
  Žiaden správca od Vás nikdy nebude požadovať žiadne Vaše heslo. V prípade, že niekto od Vás žiada heslo k službám, či produktom je potrebné, aby ste sa okamžite obrátili na správcu siete (napr. CIT FM UK). 

 2. Nepoužívajte rovnaké heslo pre prístup ku všetkým vašim službám a kontám. V prípade prelomenia vášho hesla by tak mohlo dôjsť k zneužitiu údajov z rôznych služieb. Je preto dôležité, aby ste mali pre prístup k dôležitým službám odlišné heslo (rozdielne heslo pre internet banking, email, sociálne siete, atď.)

 3. Používajte komplikované, ale zároveň ľahko zapamätateľné heslá. V zásade platí, že čím dlhšie je heslo tým ťažšie ho útočník prelomí. Môžete tak využívať celé vety pre vytvorenie hesla. Napríklad:
  MOJAnajoblubenejsiaFarbaJEcervenaAcierna.

  Taktiež môžete nahradiť v hesle niektoré písmená za číslice alebo iné znaky, napríklad:
  M0J@naj0blub3n3jsiaFarbaJ3cervena-@-ci3rna

  Všimnite si, že v tejto vete sme nahradili hlásku "o" za číslicu 0, hlásku "a" za @ alebo hlásku "e" za číslicu 3. Taktiež sme doplnili pomlčku, "-", a heslo taktiež obsahuje malé a veľké písmená.
  Z jednoduchej vety si tak dokážete vytvoriť silné, zapamätateľné a veľmi účinné heslo. Vaše heslo by v ideálnom prípade malo obsahovať kombináciu hlások a číslic, veľkých a malých písmen, poprípade špeciálne znaky, ako "-", "@", "/", "!", a pod.

 4. Heslo si nemusíte meniť pravidelne. Pri pravidelnej zmene majú používatelia tendenciu heslo zjednodušovať, či opakovať aj pri iných službách. Toto môže spôsobiť potenciálne riziko zneužitia. Zmenu hesla vykonávajte iba v prípade, že vaše konto bolo zneužité, alebo máte podozrenie, že mohlo byť zneužité. V prípade, že máte takéto podozrenie bezodkladne kontaktujte CIT FM UK na servis(zavináč)fm.uniba.sk.

 5. A nezabudnite! Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje heslo! Žiaden správca služieb nemá dôvod od vás požadovať heslo k žiadnej službe. Správcovia taktiež nezasielajú informácie o kapacite emailovej schránky, či inej aktivite.