Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Oblasti výskumu na jednotlivých katedrách

Katedra ekonómie a financií
Oblasti a témy výskumu

Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
Oblasti a témy výskumu

Katedra manažmentu
Oblasti a témy výskumu

Katedra marketingu a obchodu
Oblasti a témy výskumu

Katedra medzinárodného manažmentu
Oblasti a témy výskumu

Katedra stratégie a podnikania
Oblasti a témy výskumu

Vedecké časopisy vydávané fakultou

Journal of Human Resource Management - časopis vydávaný Katedrou manažmentu

Marketing Science & Inspirations - časopis vydávaný Katedrou marketingu

Comenius Management Review - časopis vydávaný Katedrou stratégie a podnikania

Digital Science Magazine - časopis vydávaný Katedrou informačných systémov