Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

Akreditované študijné programy

Tabuľka: Akreditované študijné programy
Študijný program bakalárske štúdium magisterské štúdiumdoktorandské štúdium štud. program len v angl. jazyku
(stupeň štúdia) - spoplatnené štúdium
MANAŽMENT denná + externá forma denná + externá forma denná + externá forma áno - Bc., Mgr., Phd.
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT denná forma denná forma    
PODNIKANIE denná forma denná forma    

Podrobné informácie pre uchádzačky a uchádzačov – link:  https://www.fm.uniba.sk/uchadzac/