Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce Olivera Glögglera14. 09. 2020

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa30....

Obhajoba dizertačnej práce Tanja Walter-Güpner14. 09. 2020

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 30....