Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná spolupráca

Dohoda o spolupráci medzi univerzitami

Dohodu o spolupráci podpísali univerzity na obdobie najbližších 5 rokov
31. 10. 2022 - 1. 11. 2027

University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
Kazimieras Simonavičius University, Vilnius, Litva
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia
Universidad de Murcia, Spain

Spolupráca s Institute for Financial Research and Analyses (IFRA)

The Institute of Research and Financial Analysis is a science-research unit affiliated with University of Information Technology and Management in Rzeszow, focused on the development and promotion of knowledge about finance and its transfer to practice. The scope of activities of the Institute includes scientific research in the field of broadly understood finance and publishing their results in the country and abroad. Its goal is to stimulate the exchange of ideas, opinions and thoughts in this area through the organization of conferences, scientific seminars, and the adoption of educational programs aimed at increasing knowledge of financial phenomena.

Two departments of the Faculty of Management - Department of Strategy and Entrepreneurship and Department of Economics and Finance, established a partnership with the IFRA in the field of research and cooperation on international research and mobility projects.

IFRA website with an information about partners.

International Science Exploration Event 2019 Seminar - 7th-8th of November, 2019 in Rzeszow, Poland

Call for contributions to an International Science Exploration Event 2019 Seminar
“Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia.
Entrepreneurship in a regional perspective.
Function of institutions, innovation, history and LGUs support."
7th-8th of November, 2019 in Rzeszow, Poland

Seminár: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia

7. a 8. novembra 2019 FM UK participovala na vedeckom seminári organizovanom Univerzitou informačných technológií a manažmentu v Rzeszowe (Poľsko).

Seminár pod názvom “International Science Exploration Event (ISEE) 2019: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia” bol zameraný na podnikanie s dôrazom na regionálnu perspektívu, fungovanie inštitúcií, inováciu, históriu a podporu podnikania miestnymi samosprávnymi inštitúciami. FM UK bola spolu s Unverzitou Tartu (Estónsko) jedným z organizátorov tohto vedeckého podujatia.

Viac informácií o konaní tejto akcie: https://ibaf.edu.pl/isee-2019.html

Fotogaléria z konania: https://photos.app.goo.gl/zLKL3hQP4QqkFnS96

Finálna správa zo seminára