Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencie Make it Digital

<output>Digital Marketing Club je organizácia pôsobiaca na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej poslaním je vzdelávanie a príprava marketingových manažérov pre trh práce. DMC pod záštitou Katedry informačných systémov združuje študentov a nadšencov v tejto problematike, ktorým zabezpečuje aktívny a praktický systém odborného vzdelávania.</output>

"Make it digital" je séria konferencií zameraná na odborné prednášky v oblasti digitálneho podnikania a online marketingu. Je určená pre študentov, marketérov, špecialistov ale aj podnikateľov.

Digital Marketing Club je organizácia pôsobiaca na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej poslaním je vzdelávanie a príprava marketingových manažérov pre trh práce. DMC pod záštitou Katedry informačných systémov združuje študentov a nadšencov v tejto problematike, ktorým zabezpečuje aktívny a praktický systém odborného vzdelávania.
viac o DMC

 

 

5th International Scientific Conference "Make it Digital - Masters Digital Marketing"

Call for Papers