Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

DMC

Vlastné stránky Digital Marketing Clubu

Digital Marketing Club je organizácia pôsobiaca na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej poslaním je vzdelávanie a príprava marketingových manažérov pre trh práce. DMC pod záštitou Katedry informačných systémov združuje študentov a nadšencov v tejto problematike, ktorým zabezpečuje aktívny a praktický systém odborného vzdelávania. Hravým prístupom a prácou na reálnych projektoch nadobúdajú študenti cenné praktické skúsenosti a referencie, ktoré im napomáhajú k lepšiemu kariérnemu umiestneniu.
Medzi hlavné aktivity DMC patrí:
• organizovanie prednášok a workshopov od marketingových odborníkov z praxe
• poskytovanie online marketingových služieb firmám
• vedecký výskum a prieskumy trhu
• vytváranie príležitostí na stáž v digitálnych marketingových agentúrach
• umiestňovanie absolventov na najlepších pracovných pozíciach

Neváhaj nás kontaktovať, ak chceš rozvíjať svoj potenciál v niektorej z týchto oblastí:
• kreatívny návrh a tvorba marketingových kampaní
• kontextová, bannerová, ppc reklama
• sociálne siete – facebook a aplikácie
• marketing v mobiloch a pre tablety
• virálny marketing a tvorba virálnych videí
• grafika a webdesign
• seo optimalizácia
• PR – písanie článkov a Copywriting


Garant: Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mobil: 0917 241 261
Email: kontaktdigitalmarketingclub.sk

Digital Marketing Club
Fakulta managementu
Univerzita Komenského
Odbojárov 10, P.O.Box 95
820 05 Bratislava 25

www.digitalmarketingclub.sk