Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské organizácie a aktivity

Beánia Team
Sme študentská organizácia pôsobiaca na FMUK. Členmi teamu sú študenti našej fakulty, ktorí sa zaujímajú o event management, marketing a financie.
Okrem každoročnej Beánie FMUK sa venujeme aj organizovaniu ďalších sprievodných podujatí ako Manažérska kvapka krvi, Týždeň zdravia, Summer party a náborová prednáška. Naše akcie umožňujú študentom vzájomne sa lepšie spoznať a zabaviť sa.

AIESEC
Assocation Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
Medzinárodná asociácia študentov ekonomických a komerčných vied

NEXTERIA
Nexteria (predtým Manageria) bola založená v lete 2008 manažérmi a študentmi FMUK, ktorí chceli vrátiť niečo svojej škole a spoločnosti. Venuje sa rozvíjaniu mladých ľudí, v oblasti budovania schopností a prípravy do praxe ako aj rozvoju charakteru k morálnemu konaniu.

Poradenské a rozvojové centrum - PRC
PRC je organizácia zaoberajúca sa business consultingom pre startupy, malé a stredne veľké podniky. Študentom poskytuje unikátne prostredie pre aplikáciu teoretických znalostí na projektoch reálnych firiem a priestor pre ich osobnostný rast a rozvoj manažérskych schopností.

Burzabrigád.sk, s.r.o.
je internetový portál s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie širokej škály krátkodobej práce (brigády) prostredníctvom internetu úplne zdarma.

Digital Marketing Club
Klub, ktorý združuje nadšencov zapálených pre online marketing. Jeho cieľom je naučiť študentov praktickým zručnostiam online marketingu formou práce na

www.brigada.sk
Ide o najväčší brigádnický portál pre študentov na Slovensku, hľadajúcich brigády a pracovné stáže.
Študentom sú bezplatne k dispozícií všetky funkcionality (email agent, simulátor pohovoru, poradňa, kalkulačka odvodov a výplaty, online kurzy a pod.) ako aj pravidelné spravodajstvo, inšpiratívne rozhovory s rôznymi osobnosťami zo Slovenska a informovanie o rôznych vzdelávacích podujatiach, veľtrhoch a konferenciách na Slovensku. Samozrejmosťou sú pravidelne aktualizované ponuky na brigády a pracovné stáže na Slovensku aj v zahraničí.