Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské organizácie a aktivity

Beánia Team
Sme študentská organizácia pôsobiaca na FM UK. Členmi teamu sú študenti našej fakulty, ktorí sa zaujímajú o event management, marketing a financie.
Okrem každoročnej Beánie FM UK sa venujeme aj organizovaniu ďalších sprievodných podujatí ako Manažérska kvapka krvi, Týždeň zdravia, Summer party a náborová prednáška. Naše akcie umožňujú študentom vzájomne sa lepšie spoznať a zabaviť sa.

AIESEC
Assocation Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
Medzinárodná asociácia študentov ekonomických a komerčných vied

NEXTERIA
Nexteria (predtým Manageria) bola založená v lete 2008 manažérmi a študentmi FMUK, ktorí chceli vrátiť niečo svojej škole a spoločnosti. Venuje sa rozvíjaniu mladých ľudí, v oblasti budovania schopností a prípravy do praxe ako aj rozvoju charakteru k morálnemu konaniu.

Digital Marketing Club
Klub, ktorý združuje nadšencov zapálených pre online marketing. Jeho cieľom je naučiť študentov praktickým zručnostiam online marketingu formou práce na reálnych projektoch.

www.brigada.sk
Ide o najväčší brigádnický portál pre študentov na Slovensku, hľadajúcich brigády a pracovné stáže.
Študentom sú bezplatne k dispozícií všetky funkcionality (email agent, simulátor pohovoru, poradňa, kalkulačka odvodov a výplaty, online kurzy a pod.) ako aj pravidelné spravodajstvo, inšpiratívne rozhovory s rôznymi osobnosťami zo Slovenska a informovanie o rôznych vzdelávacích podujatiach, veľtrhoch a konferenciách na Slovensku. Samozrejmosťou sú pravidelne aktualizované ponuky na brigády a pracovné stáže na Slovensku aj v zahraničí.