Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam študijných poradcov

Zoznam študijných poradcov

Študijný program Stupeň štúdia Ročník/Špecializácia Študijný poradca
Manažment bakalársky 1. Mgr. František Olšavský, PhD.
Manažment bakalársky 2. doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Manažment bakalársky 3. Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Manažment magisterský Finančný manažment prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Manažment magisterský Finančné analýzy investícií Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.
Manažment magisterský Marketing doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Manažment magisterský Personálny manažment doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
Manažment magisterský Strategický manažment doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Manažment magisterský Podnikanie doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Manažment magisterský Aplikovaný digitálny manažment Ing. Miloslav Chalupka, PhD.
Manažment magisterský Dátová analytika v manažmente doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Manažment magisterský Digitálny marketing Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Medzinárodný manažment bakalársky francúzsky program doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
Medzinárodný manažment bakalársky nemecký program prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Medzinárodný manažment magisterský   doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Manažment bakalársky anglický jazyk poskytovania Mgr. Katarína Rentková, PhD.
magisterský