Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam študijných poradcov

Zoznam študijných poradcov pre akademický rok 2022/2023

Študijný program

Stupeň štúdia

Ročník/

Trajektória štúdia

Študijný poradca

Emailový kontakt

Manažment

bakalársky

1. ročník

Mgr. František Olšavský, PhD.

frantisek.olsavskyfm.uniba.sk

2. ročník

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

zuzana.papulovafm.uniba.sk

3. ročník

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

katarina.rentkovafm.uniba.sk

magisterský

Finančný manažment

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

darina.saxunovafm.uniba.sk

Finančné analýzy investícií

Ing. Vladimír Valach, PhD., MBA, CFA

vladimir.valachfm.uniba.sk

Marketing

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

bartakova1uniba.sk

Manažment ľudských zdrojov

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikovafm.uniba.sk

Strategický manažment

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

zuzana.papulovafm.uniba.sk

Aplikovaný digitálny manažment

* dočasne
prof. Greguš

michal.gregusfm.uniba.sk

Dátová analytika v manažmente

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

urban.kovacfm.uniba.sk

Digitálny manažment a online marketing

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

jaroslav.vojtechovskyfm.uniba.sk

 

 

Medzinárodný manažment

bakalársky

francúzsky program

doc. Frédéric Delaneuville, PhD.

frederic.delaneuvillefm.uniba.sk

nemecký program

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

daniela.novackovafm.uniba.sk

magisterský

 

Mgr. Olivier Dumontel

olivier.dumontelfm.uniba.sk

 

 

Podnikanie

bakalársky

 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

 

Stratégia a podnikanie

magisterský

marian.holienkafm.uniba.sk

 

 

Manažment

bakalársky

anglický jazyk poskytovania

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

andrea.gazovafm.uniba.sk

magisterský