Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam študijných poradcov

Zoznam študijných poradcov s konzultačnými hodinami pre akademický rok 2023/2024

Študijný program Stupeň štúdia Ročník/ Trajektória štúdia Študijný poradca Emailový kontakt konzultačné hodiny
manažment bakalársky 1. ročník Mgr. František Olšavský, PhD. frantisek.olsavskyfm.uniba.sk utorok 15.30-17.00
2. ročník doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. zuzana.papulovafm.uniba.sk pondelok 14:00 - 15:20
3. ročník Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. eleonora.benovafm.uniba.sk štvrtok 15:30-16:50
magisterský finančný manažment prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. darina.saxunovafm.uniba.sk štvrtok 9:00 - 10:30
finančné analýzy investícií Ing. Vladimír Valach, PhD., MBA, CFA vladimir.valachfm.uniba.sk štvrtok 9:00 - 10:30
marketing doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. gabriela.pajtinkova.bartakovafm.uniba.sk streda 10:30 - 11:50
manažment ľudských zdrojov doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. rozalia.sulikovafm.uniba.sk utorok 14.40-15.25            štvrtok 13.55-14.40
strategický manažment doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. zuzana.papulovafm.uniba.sk pondelok 14:00 - 15:20
aplikovaný digitálny manažment Ing. Rastislav Kulhánek, PhD. rastislav.kulhanekfm.uniba.sk štvrtok 14:00 – 15:30
dátová analytika v manažmente doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. urban.kovacfm.uniba.sk pondelok 9:00 - 10:30
digitálny manažment a online marketing Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. jaroslav.vojtechovskyfm.uniba.sk pondelok 16:00 - 17:30
 
medzinárodný manažment bakalársky francúzsky program doc. Frédéric Delaneuville, PhD. frederic.delaneuvillefm.uniba.sk pondelok: 10:00-12:00
nemecký program PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. livia.bott.domonkosfm.uniba.sk stredu 12:30—14:00
magisterský   Mgr. Olivier Dumontel olivier.dumontelfm.uniba.sk štvrtok 10.30 - 12.00
 
podnikanie bakalársky   Mgr. Peter Marcin, PhD. peter.marcinfm.uniba.sk pondelok 10:30-11:50
stratégia a podnikanie magisterský doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. marian.holienkafm.uniba.sk štvrtok 15:00 - 16:30
   
manažment bakalársky anglický jazyk poskytovania Mgr. Andrea Gažová, PhD. andrea.gazovafm.uniba.sk štvrtok 10:30 - 12:00
magisterský
všetky ŠP bakalársky aj magisterský  pre študentov  s materinským jazykom iným ako slovenským (najmä ukrajinským) doc. Mgr. Yuliia Fedorova, PhD. yuliia.fedorovafm.uniba.sk streda 15:30 – 17:00
Mgr. Nataliia Parkhomenko, Ph.D. nataliia.parkhomenkofm.uniba.sk pondelok 10:30 - 12:00