Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

Vzhľadom na skutočnosť, že študenti podľa Študijného poriadku majú právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra požiadať o vykonanie úpravy svojho študijného plánu (zrušiť zapísané predmety z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu) môže byť rozvrh ešte priebežne modifikovaný.