Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

NEXTERIA

NEXTERIA

Nexteria (bývalá Manageria) bola založená pri Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu v roku 2006 mladými manažérmi a študentmi, ktorí chceli vrátiť niečo späť škole a spoločnosti. Sme nezávislé združenie aktívnych študentov, manažérov a osobností, ktorých spája chuť a odvaha vychovať generáciu schopných a slušných mladých ľudí, ktorí dokážu meniť Slovensko k lepšiemu.
Od vzniku sme zrealizovali viac než 300 prednášok, debát, konferencií, stáží v praxi, či mentorských stretnutí, do ktorých sa zapojilo už niekoľko tisíc mladých ľudí.
Naše poslanie: Pripravujeme a podporujeme mladých ľudí, aby sa stali motormi pozitívnych zmien v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti.
Robíme to tým, že prinášame mladým ľuďom skúsenosti z praxe a vedieme ich k osvojovaniu zručností a k líderstvu. Podporujeme kritické myslenie, formovanie etických hodnôt a budovanie vzťahov založených na dôvere. Inšpirujeme k činom a vytvárame podmienky pre ich realizáciu.
Základnými piliermi našej činnosti sú:
• Values: formujeme názory a hodnoty rodiacich sa osobností.
• Network: prepájame medzi sebou študentov, úspešných mladých ľudí a významné osobnosti z praxe.
• Expertise: prinášame študentom preverené skúsenosti z praxe a vedieme ich k postupnému budovaniu zručností a expertízy.

Nexteria na FM UK pre Teba realizuje:
1. LEADERSHIP ACADEMY
Leadership Academy je trojročný rozvojový program pre študentov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na prax a majú ambíciu raz realizovať významné zmeny v biznise, vzdelávaní, súdnictve či iných oblastiach spoločnosti. Program zahŕňa:
• líderské školenia, tréningy rôznych zručností s úspešnými ľuďmi z praxe,
• kariérne poradenstvo a mentoring od skúsených profesionálov,
• zapojenie do reálnych projektov v top firmách v rôznych odvetviach,
• množstvo exkluzívnych stáží vo významných spoločnostiach ako Accenture, Google, Heineken, Adidas, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, a pod.,
• budovanie kontaktov, networking a neformálne stretnutia s lídrami významných firiem.

AKO PROGRAM PREBIEHA?
Počas troch rokov sa študenti Leadership Academy zapájajú do:
• pravidelných workshopov a diskusií,
• networkingových stretnutí s úspešnými ľuďmi z biznisu a rôznych oblastí spoločnosti,
• realizácie projektov v partnerských spoločnostiach alebo vlastných projektov,
• teambuildingov, neformálnych a športových aktivít,
• popri tom študent pracuje na projekte a individuálne sa stretáva s mentorom.
Program bez problémov skoordinuješ so školou aj s výmenným pobytom Erasmus+.

AKO SA ZAPOJIŤ?
Najbližší ročník Leadership Academy začína koncom septembra 2015. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdeš na našom webovom sídle www.nexteria.sk, prípadne napíš e-mail na nabornexteria.sk, radi Ti individuálne zodpovieme Tvoje otázky.
Ak Ťa Nexteria zaujala, ale nie si si istá/istý, či sa ešte môžeš prihlásiť, ozvi sa nám aj tak, budeme spoločne hľadať vhodný spôsob zapojenia.
Zapojiť sa môžeš aj do realizačného tímu, ktorý zabezpečuje podujatia Nexterie a organizáciu aktivít v rámci programu Leadership Academy.

2. NIGHT OF CHANCES
Už niekoľko rokov prinášame študentom vysokých škôl najkvalitnejší blízko-kontaktný kariérny event na Slovensku. Night of Chances prináša študentom businessových a technických vysokých škôl kariérne podujatie, ktoré im umožní do hĺbky spoznať vybrané špičkové firmy a vytvoriť si reálny obraz o práci vo svojej preferovanej spoločnosti. Toto podujatie hodnotia rovnako študenti, ako i firmy, ako najlepšie kariérne podujatie na Slovensku a žiaden aktívny študent by si ho nemal nechať ujsť.

3. KARIÉRNE KLUBY A PREDNÁŠKY OSOBNOSTÍ
Prinášame diskusie, worskhopy a prednášky osobností nielen zo sveta biznisu. Na prednáškach získaš inšpiráciu, skúsenosti z praxe a spoznáš výnimočné osobnosti inak. Marketing a sales klub ponúka doplnkový rozvojový program pre študentov a absolventov, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť. Cieľom klubu je pomôcť členom zorientovať sa a uspieť na kariérnej ceste v oblasti marketingu a sales.

AKO SA ZÚČASTNIŤ?
Informácie o obsahu, mieste a čase aktivít posielame pravidelne na Tvoj fakultný e-mail, prípadne si všímaj plagáty v priestoroch FM UK.
Môžeš sa stať fanúšikom Nexterie na Facebooku (facebook.com/nexteria) a budeš mať vždy čerstvé informácie. Viac sa o nás dozvieš na webovom sídle www.nexteria.sk.