Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

AIESEC

AIESEC COMENIUS UNIVERSITY

AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, ktorá združuje mladých ľudí z viac ako 125 krajín. Jej hlavným cieľom je poskytnúť študentom a čerstvým absolventom praktické skúsenosti a príležitosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj.

PREČO SA STAŤ ČLENOM AIESEC?
Byť členom lokálnej pobočky AIESEC znamená zapojiť sa do rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú Tvoje schopnosti, prepájajú ich s praxou a v neposlednom rade je to možnosť spoznať inšpiratívnych ľudí, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Veľa študentov sa uspokojuje predstavou, že dosiahnutie vysokoškolského diplomu im samo o sebe prinesie skvelú prácu a požadované zabezpečenie. Táto teória je žiaľ vo väčšine prípadov nesprávna. Dnes už len diplom nestačí a praktické skúsenosti absolventov sú zo strany zamestnávateľov stále viac a viac žiadané.
Členstvo v AIESEC ti ponúka jedinečnú možnosť. A tou je priestor na tvoj osobný či profesionálny rozvoj, záleží od tvojej snahy a aktivity.

ČO VŠETKO ČLENSTVO PONÚKA?
• využitie v praxi poznatky z hodín,
• prehľad o personálnom manažmente, marketingovej komunikácii a financiách,
• účasť na medzinárodných a slovenských konferenciách, seminároch a tréningoch,
• možnosť viesť svoj vlastný tím,
• možnosť organizovať konferencie,
• zlepšenie komunikačných zručností, time-managementu, angličtiny, prezentačných zručností a mnoho ďalších,
• sieť kontaktov a priateľov po celom svete,
• kontakt so stážistami z rôznych krajín,
• spoznanie študentov z Univerzity Komenského v Bratislave, City University, ako aj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Ak máš záujem o členstvo, prípadne chceš vedieť viac, napíš e-mail na patricia.mitterovaaiesec.net.

Zahraničné štáže
AIESEC Ti ako študentovi 1. až 5. ročníka a absolventovi ponúka možnosť ísť na zahraničnú profesionálnu alebo kultúrnu stáž do všetkých našich členských krajín.
Kultúrne stáže slúžia na získanie zručností, skúseností a spoznanie novej kultúry zúčastňovaním sa na projektoch v zahraničí. Dĺžka týchto stáží je 6 až 12 týždňov. Kultúrne stáže majú veľmi široké zameranie, ale vždy sa jedná o rozvoj seba a zároveň aj iných.
Profesionálne stáže sú zamerané na získanie pracovných skúseností v zahraničných firmách a ich možné využitie po návrate zo stáže na Slovensko. Stáže sa realizujú v odboroch ako manažment, financie, IT, marketing, vzdelávanie a niekoľko ďalších.
S celým postupom vybavovania stáže Ti pomáha naša pobočka AIESEC Comenius University, a rovnako sa o Teba stará aj zahraničná pobočka cez ktorú ideš na stáž.
Prihlásenie do databázy stáží a ich oslovovanie je možné pod odkazom internships.aiesec.org. Viac informácií o našich stážach aj na webovom sídle zahranicnestaze.sk. V prípade záujmu o stáž napíš e-mail na zuzana.sirotovaaiesec.net.

Výkonná rada AIESEC Comenius University na akademický rok 2015/2016:

Prezidentka

Bc. Pavla Rabatinová

pavla.rabatinovaaiesec.net

Financie

Alexander Bohún

alexander.bohun@aiesec.net

Ľudské zdroje

Patrícia Mitterová

patricia.mitterova@aiesec.net

Stáže pre študentov

Bc. Zuzana Sirotová

zuzana.sirotova@aiesec.net

Stáže pre organizácie

Bc. Eva Verbichová

eva.verbichova@aiesec.net