Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia Riadenie compliance (súladu) podľa medzinárodných modelov

Riadenie compliance (súladu) podľa medzinárodných modelov

  • Dátum: streda, 23.06.2021 | 08:30 - 12:00 hod.
  • Miesto: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 821 05 Bratislava / ONLINE
  • Termín prihlásenia: najneskôr do 17.06.2021

Účasť na konferencii je bezplatná.


Garanti podujatia

Odborný garant: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., FRI Žilinská univerzita
Organizačný garant: doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM Univerzita Komenského


Program podujatia a bližšie informácie o podujatí