Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Fakulta managementu UK každoročne organizuje vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

S aktívnou účasťou na konferencii sú spojené viaceré publikačné možnosti.
Bližšie informácie o minulom ročníku konferencie nájdete na stránkach konferencie.