Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedry

Katedra ekonómie a financií
Vedúca katedry: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085

Katedra informačných systémov
Vedúca katedry: prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
tel.: +421 2 9021 2038

Katedra kvantitatívnych metód
Vedúca katedry: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2028

Katedra manažmentu
Vedúci katedry: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2057

Katedra marketingu
Poverená vedením katedry: prof. Mgr. Dagmar Cagáňová PhD.
tel.: +421 2 9021 2143

Katedra medzinárodného manažmentu
Vedúci katedry: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
tel.: +421 2 9021 2123

<output>tel.: +421 2 9021 2096</output>

Katedra stratégie a podnikania
Vedúca katedry: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111