Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedry

Katedra ekonómie a financií
Vedúci katedry: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. †

Katedra informačných systémov
Vedúci katedry: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2080

Katedra kvantitatívnych metód v manažmente
tel.: +421 2 9021 2080

Katedra manažmentu
Vedúca katedry: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
tel.: +421 2 9021 2100

Katedra medzinárodného manažmentu
tel.: +421 2 9021 2096

<output>tel.: +421 2 9021 2096</output>

Katedra marketingu
Vedúci katedry: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
tel.: +421 2 9021 2029

Katedra stratégie a podnikania
Vedúca katedry: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111