Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedry

Katedra ekonómie a financií
Vedúca katedry: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085

Katedra informačných systémov
Poverená riadením katedry: prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
tel.: +421 2 9021 2038

Katedra kvantitatívnych metód
Vedúca katedry: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2028

Katedra manažmentu
Poverená riadením katedry: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
tel.: +421 2 9021 2100

Katedra marketingu
Poverený riadením katedry: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
tel.: +421 2 9021 2029

Katedra medzinárodného manažmentu
Vedúci katedry: doc. PhDr. René Pawera, PhD.
tel.: +421 2 9021 2076

<output>tel.: +421 2 9021 2096</output>

Katedra stratégie a podnikania
Poverená riadením katedry: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111