Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedry

Katedra manažmentu
Vedúci katedry: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
tel.: +421 2 50 117 508

Katedra ekonómie a financií
Vedúci katedry: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
tel.: +421 2 50 117 418

Katedra marketingu
Vedúci katedry: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
tel.: +421 2 50 117 429

Katedra informačných systémov
Vedúci katedry: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
tel.: +421 2 50 117 487

Katedra stratégie a podnikania
Vedúca katedry: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 50 117 628