Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra stratégie a podnikania

Vlastné webstránky katedry

Vedúca katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
tel.: +421 2 9021 2104
e-mail: jaroslav.hulvejfm.uniba.sk
 
Sekretariát katedry:
Kováčová Zuzana
tel.: +421 2 9021 2073
e-mail: zuzana.kovacovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Petronela Kľačanská, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Guido Capaldo, PhD.
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Jarmila Šebestová, PhD.
PhDr. Ondrej Javorka, PhD.
PhDr. Martin Kostič, PhD.
Ing. Michal Andera, PhD.
Mgr. Michelle Chmelová, PhD.
Ing. Miriam Marčišová, PhD.
Mgr. et Mgr. Róbert Kormaňák
Mgr. Peter Marcin, PhD.
Mgr. František Čelko
Mgr. Dušan Duffek
PhDr. Ján Ivančík
Mgr. Peter Klimáček
Ing. Marian Letovanec
Dr. Anna Rebmann
Dr. Pierluigi Rippa
Giulia Constantino
Lorenzo Constantino

Interní doktorandi:
Mgr. Karol Cagáň
Mgr. Oskar Karlík
Mgr. Jakub Novák
Mgr. Dávid Paculík
Mgr. Dávid Smolka
Mgr. Dominik Trubač
Mgr. Natália Vančišinová


Katedra stratégie a podnikania zabezpečuje v prvom stupni štúdia pedagogický proces v predmetoch: Manažérska ekonomika, podnikanie, operačný manažment, manažment projektov, logistika a controlling. V druhom stupni zabezpečuje povinné predmety študijného odboru manažment: manažérske rozhodovanie a strategický manažment. Je gestorujúcou katedrou bloku strategický manažment. V magisterskom štúdiu zabezpečuje výučbu v predmetoch: strategický manažment, manažérske rozhodovanie, strategické myslenie a stratégia, konkurenčné analýzy a stratégie, hodnotový manažment, procesný manažment a manažment zmien, krízový manažment, strategické plánovanie, strategické partnerstvá, strategický controlling, stratégia neziskových organizácií, manažment kvality, manažment inovácií, investičné rozhodovanie, strategický brand manažment a manažment rizík.