Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry stratégie a podnikania – LS 2023/2024

Konzultačné hodiny platia počas výučbových týždňov semestra. Konzultácie je nutné si s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Konzultačné hodiny
Vyučujúci Kontakt
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Utorok: 10:30 - 12:00 - vopred kontaktovať emailom
Streda: 12:30 - 14:00 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2111
anna.pilkovafm.uniba.sk  
doc. Mgr. Yuliia Fedorova, PhD. Utorok 15:30 - 16 : 50 - vopred kontaktovať emailom
Streda 15:30 - 16:50 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2105
yuliia.fedorovafm.uniba.sk

doc. Ing. Milan Fekete, PhD
Streda 9:00 - 10:20 - vopred kontaktovať emailom
Štvrtok 9:00 - 10:20- vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2103
milan.feketefm.uniba.sk
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. Streda 12:30 - 13:50 - vopred kontaktovať emailom
Streda 17:00 - 18:20 - vopred kontaktovať emailom
(prioritne pre externých študentov)
+421 2 90 21 2107
marian.holienkafm.uniba.sk
prof. Ing. Ján Papula, PhD.  Štvrtok: 8:50 - 10:10 - vopred kontaktovať emailom
Štvrtok: 14:00 - 15:20 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 9021 2113
jan.papulafm.uniba.sk
Doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  Pondelok 15:20 - 16:40  - vopred kontaktovať emailom 
Pondelok 16:40 - 18:00 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2110
zuzana.papulovafm.uniba.sk
Mgr. Andrea Gažová, PhD. Pondelok: 10:30 - 11:50  - vopred kontaktovať emailom
Utorok: 10:30 - 11:50  - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2138
andrea.gazovafm.uniba.sk
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. Štvrtok 14:00 - 15:30 - vopred kontaktovať emailom
Utorok 17:00 - 18:20 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2104
jaroslav.hulvejfm.uniba.sk
Mgr. Silvester Krčméry, PhD. Pondelok 12:30 - 13:50  - vopred kontaktovať emailom
Streda 17:00 - 18:20  - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2040
silvester.krcmery@uniba.sk
Mgr. Peter Marcin, PhD. Streda 12:30 - 13:50 - vopred kontaktovať emailom
Stvrtok 11:10 - 12:30 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2108
marcin1uniba.sk
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. Utorok 17:00 - 18:20 - vopred kontaktovať emailom
Streda 9:00 - 10:20 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2106
juraj.mikusfm.uniba.sk
Mgr. Miloš Mrva, PhD. Pondelok 17:00 – 18:20  - vopred kontaktovať emailom
Utorok 12:30 – 14:00 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 9021 2108
milos.mrvafm.uniba.sk
Mgr. Nikola Salajová, PhD. Pondelok: 11:00 - 12:20  - vopred kontaktovať emailom
Štvrtok: 15:20 - 16:40  - vopred kontaktovať emailom
+421 2 9021 2114
salajova14uniba.sk
Mgr. Dávid Paculík Streda 17:00 - 19:40 - vopred kontaktovať emailom
paculik2uniba.sk
Mgr. Dávid Smolka Pondelok 15:20-16:40 a 0 - vopred kontaktovať emailom
Pondelok 16:40-18:0 - vopred kontaktovať emailom
smolka13uniba.sk
Mgr. Diana Suchánková Utorok 10:00 - 11:30  - vopred kontaktovať emailom
Štvrtok 10:00 - 11:30 - vopred kontaktovať emailom
suchankova25uniba.sk
Mgr. Dominik Trubač Utorok 10:20 - 11:40 - vopred kontaktovať emailom
Utorok 11:40 - 13:00 - vopred kontaktovať emailom
trubac6uniba.sk