Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry stratégie a podnikania na LS 2018/2019

Konzultačné hodiny platia počas výučbových týždňov semestra. Konzultácie je nutné s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

 

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

denné štúdium

Konzultačné hodiny

externé štúdium

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

po dohode cez e-mail/mobil

pondelok 14:00 - 15:00

miestnosť č. 9

anna.pilkova@fm.uniba.sk

po dohode cez e-mail/mobil

streda 18:30 - 19:30

miestnosť č. 9

anna.pilkova@fm.uniba.sk

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

utorok 16:30 - 17:30

miestnosť č. 10       

jozef.papula@fm.uniba.sk

utorok 16:30 - 17:30

miestnosť č. 10       

jozef.papula@fm.uniba.sk

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

štvrtok 9:00 - 12:00

miestnosť č. 2a

milan.fekete@fm.uniba.sk

streda 17:00 - 19:00

miestnosť č. 2a

milan.fekete@fm.uniba.sk

Mgr. Silvester Krčméry

Pondelok 14:00-15:00

Miestnosť č. 3

Silvester.Krcmeryfm.uniba.sk

Treba dohodnut mailom

Externych nema

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

štvrtok 13:00 - 14:00

miestnosť č. 11

jan.papula@fm.uniba.sk

štvrtok 18:00 - 19:00

miestnosť č. 11

jan.papula@fm.uniba.sk

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

utorok 16:50 - 17:50

miestnosť č. 7

zuzana.papulova@fm.uniba.sk

utorok 16:50 - 17:50

miestnosť č. 7

zuzana.papulova@fm.uniba.sk

Mgr. Nikola Salajová

Nikola.Salajovafm.uniba.sk

Po dohode emailom

Nikola.Salajovafm.uniba.sk

Po dohode emailom

Mgr. Peter Gál, PhD.

piatok 14:00 - 15:00

miestnosť č. 4a

peter.gal@fm.uniba.sk

Streda 16:00 - 17:00

miestnosť č. 4a

peter.gal@fm.uniba.sk

PhDr. Marian Holienka, PhD.

streda 14:00 - 15:30

miestnosť č. 4b

marian.holienka@fm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

miestnosť č. 4b

marian.holienka@fm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

utorok 10:30 - 11:50

miestnosť č. 2b

jaroslav.hulvej@fm.uniba.sk

utorok 17:00 - 18:20

miestnosť č. 2b

jaroslav.hulvej@fm.uniba.sk

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 10:30-11:30 alebo dohodou

miestnosť č.  11a

petronela.klacanska@

fm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 10:30-11:30 alebo dohodou

miestnosť č.  11a

petronela.klacanska@

fm.uniba.sk

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Pondelok 13:00-14:00

miestnosť č. 11a

lucia.kohnova@fm.uniba.sk

Pondelok 17:00 - 18:00

miestnosť č. 11a

lucia.kohnova@fm.uniba.sk

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Streda 10:30 - 11:50

miestnosť č. 5

milos.mrva@fm.uniba.sk

pondelok 16:00 - 17:20

miestnosť č. 5

milos.mrva@fm.uniba.sk

Mgr. Peter Marcin, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 10:30 - 17:00

miestnosť č. 5

peter.marcin@fm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 10:30 - 17:00

miestnosť č. 5

peter.marcin@fm.uniba.sk

Mgr. Natália Vančišinová

streda 14:30  - 15:30

miestnosť č. 3

natalia.vancisinova@fm.uniba.sk

———

Mgr. Maroš Šlenker

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 09:00  - 10:00

miestnosť č. 3

maros.slenker@fm.uniba.sk

konzultácie po dohode emailom

utorok 16:00  - 17:00

miestnosť č. 3

maros.slenker@fm.uniba.sk