Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry stratégie a podnikania na ZS 2019/2020

Konzultačné hodiny platia počas výučbových týždňov semestra. Konzultácie je nutné s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

 

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

denné štúdium

Konzultačné hodiny

externé štúdium

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Po dohode cez e-mail/mobil

Streda 14:00 - 15:00

Miestnosť č. 9

anna.pilkova@fm.uniba.sk

Po dohode cez e-mail/mobil

Streda 18:30 - 19:30

Miestnosť č. 9

anna.pilkova@fm.uniba.sk

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Konzultácie až po dohode mailom Pondelok 15:30 - 17:00

Miestnosť č. 10       

jozef.papula@fm.uniba.sk

Konzultácie až po dohode mailom Pondelok 15:30 - 17:00

Miestnosť č. 10       

jozef.papula@fm.uniba.sk

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Pondelok 9:00 - 12:00

miestnosť č. 2a

milan.fekete@fm.uniba.sk

Pondelok 15:00 - 18:00

miestnosť č. 2a

milan.fekete@fm.uniba.sk

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

Štvrtok 09:00-11:00

Miestnosť č. 3

juraj.mikus@fm.uniba.sk

Treba dohodnut mailom

 

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Štvrtok 15:00 - 17:00

miestnosť č. 11

jan.papula@fm.uniba.sk

Štvrtok 18:00 - 19:00

miestnosť č. 11

jan.papula@fm.uniba.sk

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Utorok 15:20 - 16:20

miestnosť č. 7

zuzana.papulova@fm.uniba.sk

Utorok 15:20 - 16:20

miestnosť č. 7

zuzana.papulova@fm.uniba.sk

Mgr. Nikola Salajová

Streda 14:15 - 15:15

Nikola.Salajova@fm.uniba.sk

 

Streda 14:15 - 15:15

Nikola.Salajova@fm.uniba.sk

 

Mgr. Peter Gál, PhD.

Streda 14:00 - 15:00

miestnosť č. 4a

peter.gal@fm.uniba.sk

Streda 17:00 - 18:00

miestnosť č. 4a

peter.gal@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Konzultácie až po dohode mailom: streda 14:00 - 15:00

miestnosť č. 4b

marian.holienka@fm.uniba.sk

Konzultácie po dohode e-mailom

miestnosť č. 4b

marian.holienka@fm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Streda 14:00 - 15:30

miestnosť č. 2b

jaroslav.hulvej@fm.uniba.sk

Streda 15:30 - 17:00

miestnosť č. 2b

jaroslav.hulvej@fm.uniba.sk

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

Konzultácie po dohode e-mailom

streda 13:00-15:00

miestnosť č.  11a

petronela.klacanska@fm.uniba.sk

Konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 13:00-15:00

miestnosť č.  11a

petronela.klacanska@fm.uniba.sk

 

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

 

Pondelok 13:00-14:00

miestnosť č. 11a

lucia.kohnova@fm.uniba.sk

 

Pondelok 17:00 - 18:00

miestnosť č. 11a

lucia.kohnova@fm.uniba.sk

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Utorok 12:30 - 13:50

miestnosť č. 5

milos.mrva@fm.uniba.sk

Pondelok 18:20 - 19:50

miestnosť č. 5

milos.mrva@fm.uniba.sk

Mgr. Natália Vančišinová

Štvrtok 14:30  - 15:30

miestnosť č. 3

natalia.vancisinova@fm.uniba.sk

Štvrtok 14:30  - 15:30

miestnosť č. 3

natalia.vancisinova@fm.uniba.sk

 

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Streda 12:00-12:30

Miestnosť č. 11a

andrea.gazova@fm.uniba.sk

Pondelok 17:00-18:00

Miestnosť č. 11a

andrea.gazova@fm.uniba.sk