Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

ONLINE Konzultačné hodiny Katedry stratégie a podnikania – ZS 2020/2021

Konzultačné hodiny platia počas výučbových týždňov semestra. Konzultácie si je nutné s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

denné štúdium

Konzultačné hodiny

externé štúdium

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

štvrtok 17:30 – 18:30 alebo dohodou cez e-mail/mobil

Microsoft Teams

anna.pilkovafm.uniba.sk

štvrtok 17:30 – 18:30 alebo dohodou cez e-mail/mobil

Microsoft Teams

anna.pilkovafm.uniba.sk

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 17:00 – 18:00

Microsoft Teams

jozef.papulafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 17:00 – 18:00

Microsoft Teams

jozef.papulafm.uniba.sk

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

štvrtok 13:00 -15:00

piatok 09:00 -11:00

Microsoft Teams

milan.feketefm.uniba.sk

pondelok 17:00 - 19:00

Microsoft Teams

milan.feketefm.uniba.sk

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

piatok 09:00 - 09:40

Microsoft Teams

juraj.mikusfm.uniba.sk

utorok 10:40 – 11:20

Microsoft Teams

juraj.mikusfm.uniba.sk

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

dohodou cez e-mail

Microsoft Teams

jan.papulafm.uniba.sk

dohodou cez e-mail

Microsoft Teams

jan.papulafm.uniba.sk

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

streda 10:40 – 11:20

Microsoft Teams

zuzana.papulovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

streda 10:40 – 11:20

Microsoft Teams

zuzana.papulovafm.uniba.sk

Mgr. Nikola Salajová

nikola.salajovafm.uniba.sk

Po dohode emailom

Microsoft Teams

nikola.salajovafm.uniba.sk

Po dohode emailom

Microsoft Teams

Mgr. Peter Gál, PhD.

streda 13:30 - 14:30

Microsoft Teams

peter.galfm.uniba.sk

streda 14:30 - 15:30

Microsoft Teams

peter.galfm.uniba.sk

PhDr. Marian Holienka, PhD.

streda 10:30 - 11:30

Microsoft Teams

marian.holienkafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

Microsoft Teams

marian.holienkafm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

streda 15:00 - 16:00

Microsoft Teams

jaroslav.hulvejfm.uniba.sk

streda 16:00- 17:00

Microsoft Teams

jaroslav.hulvejfm.uniba.sk

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 10:00 – 12:00 alebo dohodou

Microsoft Teams

petronela.klacanskafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

utorok 10:00 – 12:00 alebo dohodou

Microsoft Teams

petronela.klacanskafm.uniba.sk

 

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

štvrtok 12:00-13:30

Microsoft Teams

lucia.kohnovafm.uniba.sk

streda 15:30 - 17:00

Microsoft Teams

lucia.kohnovafm.uniba.sk

 

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

utorok 14:00 – 15:00

Microsoft Teams

milos.mrvafm.uniba.sk

utorok 17:00 - 18:00

Microsoft Teams

milos.mrvafm.uniba.sk

 

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok: 11:00 - 12:00

Microsoft Teams

andrea.gazovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

štvrtok: 09:40 - 10:40

Microsoft Teams

andrea.gazovafm.uniba.sk

 

Mgr. Natália Vančišinová

utorok 13:00  - 14:00

Microsoft Teams

natalia.vancisinovafm.uniba.sk

 

 

Mgr. Karol Cagaň

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 14:00 – 14:50

Microsoft Teams

karol.caganfm.uniba.sk

konzultácie po dohode emailom

streda 16:45 – 17:45

Microsoft Teams

karol.caganfm.uniba.sk

 

Mgr. Silvester Krčméry

konzultácie po dohode e-mailom

streda 13:00 – 14:00

Microsoft Teams

silvester.krcmeryfm.uniba.sk

 

 

Mgr. Oskar Karlík

konzultácie po dohode e-mailom

štvrtok 17:00 – 18:00

Microsoft Teams

oskar.karlikfm.uniba.sk