Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

ONLINE Konzultačné hodiny Katedry stratégie a podnikania – LS 2022/2023

Konzultačné hodiny platia počas výučbových týždňov semestra. Konzultácie je nutné si s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

Vyučujúci

Konzultačné hodiny
denné štúdium

Konzultačné hodiny
externé štúdium

Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

pondelok 12:00 – 13:00

konzultácie po dohode e-mailom

anna.pilkovafm.uniba.sk

pondelok 12:00 – 13:00

konzultácie po dohode e-mailom

anna.pilkovafm.uniba.sk

Prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

Microsoft Teams

jozef.papulafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

Microsoft Teams

jozef.papulafm.uniba.sk

Doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

streda 10:00 – 12:00

prezenčne na fakulte

milan.feketefm.uniba.sk

streda 10:00 – 12:00

prezenčne na fakulte

milan.feketefm.uniba.sk

Doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

 (MD)

konzultácie po dohode e-mailom

 (MD)

Doc. Ing. Ján Papula, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

jan.papulafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

jan.papulafm.uniba.sk

Doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

zuzana.papulovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

zuzana.papulovafm.uniba.sk

Mgr. Peter Gál, PhD.

utorok 15:00 - 16:00
konzultácie po dohode e-mailom

peter.galfm.uniba.sk

štvrtok 13:30 - 14:30
konzultácie po dohode e-mailom cez MS Teams

peter.galfm.uniba.sk

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok: 11:30 - 12:30

prezenčne na fakulte

andrea.gazovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

utorok: 9:30 - 10:30

Microsoft Teams

andrea.gazovafm.uniba.sk

PhDr. Marian Holienka, PhD.

pondelok 13:00 – 14:30 konzultácie po dohode e-mailom

marian.holienkafm.uniba.sk

pondelok 13:00 – 14:30 konzultácie po dohode e-mailom

marian.holienkafm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom jaroslav.hulvejfm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom jaroslav.hulvejfm.uniba.sk

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

štvrtok 9:00-10:00

Microsoft Teams

petronela.klacanskafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

štvrtok 9:00-10:00

Microsoft Teams

petronela.klacanskafm.uniba.sk

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

streda 09:00 – 10:00

konzultácie po dohode e-mailom

Microsoft Teams/na fakulte

juraj.mikusfm.uniba.sk

streda 09:00 – 10:00

konzultácie po dohode e-mailom

Microsoft Teams/na fakulte

juraj.mikusfm.uniba.sk

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 12:30-13:30

milos.mrvafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

pondelok 12:30-13:30

milos.mrvafm.uniba.sk

Doc. Yuliia Fedorova

konzultácie po dohode e-mailom

yuliia.fedorovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

yuliia.fedorovafm.uniba.sk

PhDr. Oskar Karlík

konzultácie po dohode e-mailom

oskar.karlikfm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

oskar.karlikfm.uniba.sk

Mgr. Dávid Paculík

konzultácie po dohode e-mailom

david.paculikfm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

david.paculikfm.uniba.sk

Mgr. Dávid Smolka

konzultácie po dohode e-mailom

david.smolkafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

david.smolkafm.uniba.sk

Mgr. Diana Suchánková

konzultácie po dohode e-mailom

diana.suchankovafm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

diana.suchankovafm.uniba.sk

Mgr. Dominik Šteffko

konzultácie po dohode e-mailom

dominik.steffkofm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

dominik.steffkofm.uniba.sk

Mgr. Dominik Trubač

konzultácie po dohode e-mailom

dominik.trubacfm.uniba.sk

konzultácie po dohode e-mailom

dominik.trubacfm.uniba.sk