Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Milan Fekete

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Doc. Ing. Milan Fekete, PhD. začal pôsobiť na Fakulte managementu od roku 1994. V roku 2000 dosiahol vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a v roku 2005 sa stal docentom na Katedre stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Oblasti výskumu:
Automatizácia a robotizácia výrobných systémov
Priemysel 4.0 v priemyselných podnikoch
Vnútropodniková logistika
Zlepšovanie procesov

Participácia na projektoch:
Ako spoluriešiteľ spolupracoval v rokoch 2015 - 2018 na projekte SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience - zameranom na podporu podnikania u vysokoškolských študentov.

V súčasnosti je predmetom výskumu rozvoj elektromobility na Slovensku.

Pedagogická činnosť:
V bakalárskom programe pôsobí v predmete Operačný manažment a Logistika, ktorý vyučuje aj pre externých a zahraničných študentov v anglickom jazyku v rámci Erasmus programu.

Odkazy na profily: https://orcid.org/0000-0001-8834-4470

Vybrané publikácie (vrátane linku na zverejnenú publikáciu, resp. kníhkupectvo, ak ide o knižné publikácie):

Bendel, Benjamin - Schwenk, Jochen - Madsen, Tom -Fekete, Milan: Applying DEFCON and the Homeland Security Advisory System in organisational risk management. [elektronický dokument]. In: Scentia [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 2 (2021), s. 192-202 [online]. - ISSN (online) 2748-0089. URL: https://doi.org/10.52514/sier.v1i1.16

Bendel, Benjamin - Fekete, Milan: Digitization potential in the container shipping industry. [elektronický dokument]. In: DOKBAT 2021 [elektronický dokument] : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. - S. 67-79 [online]. - ISBN 978-80-7678-025-5. URL: https://doi.org/10.7441/dokbat.2021.06

Burghart, Stephanie Anna - Fekete, Milan: Risk management of procurement of German medium-sized industrial companies with the focus on security of supply / – [recenzované]. –_13 In: Developments in information and knowledge management for business applications (Volume 3) [elektronický dokument] [textový dokument (print)] / Kryvinska, Natalia [Zostavovateľ, editor] ; Poniszewska-Maranda, Aneta [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature, 2022. – (Studies in Systems, Decision and Control, ISSN 2198-4182, ISSN 2198-4190 ; Volume 377). – ISBN 978-3-030-77915-3. – ISBN (elektronické) 978-3-030-77916-0, s. 321-359 [online] [tlačená forma]. DOI 10.1007/978-3-030-77916-0

Okruh tém pre záverečné práce:
Aplikácia Priemyslu 4.0 vo výrobných systémoch
Zlepšovanie procesov prostredníctvom Lean Six Sigma
Riadenie zásob a manipulácia s materiálom