Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA MANAŽMENTU

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2057
č. dv.: 16 (prístavba)
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk 

Tajomníčka a vedecká tajomníčka katedry:
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2031
č. dv.: 15 (prístavba)
e-mail: juliet.suleimanovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mgr. Magdaléna Brezovská
tel.: +421 2 9021 2007
č. dv.: 8 (prístavba)
e-mail: brezovska14uniba.sk 

Interní pracovníci a pracovníčky katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
PhDr. Matúš Baráth, PhD.
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Ing. Marián Mikolášik

Interní doktorandi a doktorandky katedry:
Mgr. Christopher Danis
Zora Mária Frešová, MSc.
Ing. Ivan Skaloš

Externí univerzitní spolupracovníci a spolupracovníčky katedry:
prof. Paolo Gubitta - University of Padova, Taliansko
prof. Raphael Lissillour - IPAG Business School, Francúzsko
prof. Michela C. Mason - University of Udine, Taliansko
doc. Fernando Angulo-Ruiz, PhD. - MacEwan University, Kanada
doc. JUDr. PhDr. Ing. Marián Horváth, PhD. - VŠ Danubius, NK SR, GAST TOM, s.r.o.
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku
Ing. Lukáš Falát, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline
Beenish Qamar, Ph.D. - National Textile University, Pakistan
Ing. Veronika Vojtilová - Prešovská univerzita v Prešove

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky katedry z praxe:
Mgr. Andrej Dřínovský, PhD. - Erste Group Bank AG, Rakúsko
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. - advokátska kancelária Füleky
PhDr. Norbert Hans, PhD. - Hans Management Strategy, Nemecko
Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD. - AR WorkConsult s.r.o.
Mgr. Matej Budjač - Slovenská sporiteľna, a.s.
Mgr. Silvia Jeleníková - Dell, a.s.
Mgr. Štefan Norulák - ARRIVA, a.s.

O katedre

Katedra manažmentu je jednou zo šiestich katedier na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom katedry je príprava kompetentných a globálne konkurencieschopných manažérov/manažérok v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti, manažmentu tímovej práce, a to v slovenskom a svetovom kontexte, pričom vzdelávanie študentov je zamerané aj na rozvíjanie potrebných manažérskych zručností. V uvedených témach vedú členovia katedry aj záverečné práce a vykonávajú výskumnú činnosť

Výučba na dennom a externom štúdiu je v spolupráci s odborníkmi z praxe zabezpečovaná dvojjazyčne, a to v slovenskom a v anglickom jazyku. Katedra zabezpečuje v študijnom odbore Ekonómia a manažment viaceré povinné predmety pre študijné programy Manažment, Medzinárodný manažment, Podnikanie, Manažérska matematika, Športový manažment a Manažment a právo a predmety v rámci vlastnej trajektórie štúdia Manažment ľudských zdrojov na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.


Viac informácií o pedagogickej činnosti Katedry manažmentu nájdete tu.

Viac informácií o trajektórii štúdia Manažment ľudských zdrojov nájdete tu.

Viac informácií o výskumnej činnosti Katedry manažmentu nájdete tu.

Viac informácií o vypísaných témach dizertačných prác na AR 2023/2024 nájdete tu.

Viac informácií o konzultačných hodinách členov Katedry manažmentu nájdete tu.