Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Povinné predmety

Katedra manažmentu zabezpečuje nasledovné povinné predmety (po kliknutí sa Vám zobrazí informačný list): 

Viac o informácií o predmetoch vyučovaných v rámci špecializácie Manažment ľudských zdrojov nájdete tu.

Spolupráca s praxou

Katedra manažmentu v rámci pedagogickej činnosti významne spolupracuje s praxou, napríklad aj v podobe hosťovaných prednášok. Vyberáme niektoré z nich:

 • Rozvoj ľudských zdrojov - Slovnaft, a.s. (14.12.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Systém vzdelávania zamestnancov - O2 Slovakia, s.r.o. (7.12.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Logistika - leadership na základe hodnôt - Slovnaft, a.s. (7.12.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Organizational culture development - Whow Games (30.11.2023 na predmete Organizational Cultures - European Features)
 • Pracovná spokojnosť, angažovanosť, oddanosť a lojalita zamestnancov - Intesa Sanpaolo International Value Services s.r.o. (24.11.2023 na predmete Organizačné správanie)
 • Vedenie ľudí a motivácia -Alexander's Academy of Life & Business & Leadership (24.11.2023 na predmete Organizačné správanie)
 • Skupinová dynamika a interakcia - Otvorená hra (24.11.2023 na predmete Organizačné správanie)
 • Talent manažment - Union zdravotná poisťovňa, a. s. (23.11.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • LEAN - Slovnaft, a.s. (16.11.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Manažment pracovných výkonov - Profesia, spol. s r.o. (16.11.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Význam rozvoja manažérskej etiky v organizácii - Daimler/Mercedes Benz/SCC (15.11.2023 na predmete Podnikateľská etika)
 • Elements of the Business ethics program - HB Reavis (15.11.2023 na predmete Business Ethics)
 • Leadership v obchodnej organizácii - Slovnaft, a.s. (9.11.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Demonštrovanie rozvojového programu pre zamestnancov - Union zdravotná poisťovňa, a. s. (9.11.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Význam etiky v manažérskej práci - Continental (27.10.2023 na predmete Manažment I)
 • Moderné manažovanie bezpečnosti - Slovnaft, a.s. (26.10.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Výber zamestnancov - best practices - O2 Slovakia, s.r.o. (19.10.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Riadenie výrobných procesov - Slovnaft, a.s. (12.10.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Životný cyklus zamestnanca v organizácii - Union zdravotná poisťovňa, a. s. (12.10.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Miesto a úloha systému manažmentu ľudských zdrojov v organizácii - Slovnaft, a.s. (5.10.2023 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Proces náboru zamestnancov v IBM, zaužívané metódy náboru zamestnancov v IBM a trendy v nábore zamestnancov - IBM (5.10.2023 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Sales management v stredne veľkom podniku v odvetví obchodu -  Novotechno (5.5.2023 na predmete Manažment II)
 • Manažment v špeditérskom rodinnom podniku - Zambon Bolzano (28.4.2023 na predmete Manažment II)
 • Ethical decision-making, ethical dilemmas - SCC/Lansky, Ganzger, Jacko & Partner (24.4.2023 na predmete Managerial Ethics)
 • Medzinárodné aspekty v MĽZ - Dexfinity (12.4.2023 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • New ways of working - Dell (5.4.2023 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • Manažment vo výrobnom podniku - PSA-Stellantis Trnava (31.3.2023 na predmete Manažment II)
 • Managerial integrity and ethical leadership - SCC/Swiss Re (27.3.2023 na predmete Managerial Ethics)
 • Agility in International Human Resourses Management - Erste Group Bank AG (15.3.2023 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • História, vývin, kultúra v medzinárodnej firme - IBM Slovensko (14.3.2023 na predmete Organizačné kultúry - európske špecifiká)
 • How companies should select the managing directors for international assignments (Expatriots) - J. König (6.3.2023 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • Rozvoj ľudských zdrojov - Slovnaft a.s. (15.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Leadership na základe hodnôt - Slovnaft a.s. (8.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Životný cyklus zamestnanca v organizácii - Union (5.12.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Slovnaft a jeho odpoveď na odvetvové a globálne výzvy - Slovnaft a.s. (1.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Offboarding - SwissRe (28.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Ako komunikujú veľké značky? - Slovnaft a.s. (24.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Systém rozvoja zamestnancov - Union (21.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Požiadavky zamestnávateľov a aktuality z trhu práce na Slovensku - Profesia (14.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Etické kódexy a implementácia do praxe - Slovak Compliance Circle (15.11.2022 na predmete Podnikateľská etika)
 • LEAN - Slovnaft a.s. (10.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Networking, budovanie vzťahov v tíme - IBM Slovensko (7.11.2022 na predmete Organizačné správanie)
 • Manažment pracovných výkonov - Profesia (7.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Štýly vedenia ľudí a organizačná klíma - Korn Ferry Hay Group (7. a 8.11.2022 na predmete Organizačné správanie)
 • Plán, kontroling a výzvy finančného manažmentu - Slovnaft a.s. (3.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Leadership v obchodnej organizácii - Slovnaft a.s. (27.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Moderné manažovanie bezpečnosti - Slovnaft a.s. (20.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Vzdelávanie zamestnancov - proces a aktuálne používané metódy  - O2 (17.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Ochrana spoločnosti Slovnaft, a.s. - Slovnaft a.s. (13.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Výber zamestnancov - best practices - O2 (10.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Riadenie výrobných procesov - Slovnaft a.s. (6.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Proces náboru zamestnancov - IBM Slovensko (3.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
Jedna z hosťovaných prednášok z praxe, ktorá sa uskutočnili na Katedre manažmentu v akademickom roku 2022/2023.