Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Katedra manažmentu zabezpečuje nasledovné povinné predmety (po kliknutí sa Vám zobrazí informačný list): 

Viac o informácií o predmetoch vyučovaných v rámci špecializácie Manažment ľudských zdrojov nájdete tu.


Katedra manažmentu v rámci pedagogickej činnosti významne spolupracuje s praxou, napríklad aj v podobe hosťovaných prednášok.
 

Máme onedlho pred sebou:

 • Manažment vo výrobnom podniku - PSA-Stellantis Trnava (31.3.2023 na predmete Manažment II)
 • Manažment v špeditérskom rodinnom podniku - Zambon Bolzano (28.4.2023 na predmete Manažment II)
 • Sales management v stredne veľkom podniku v odvetví obchodu -  Novotechno (5.5.2023 na predmete Manažment II)

Máme nedávno za sebou:

 • História, vývin, kultúra v medzinárodnej firme - IBM Slovensko (14.3.2023 na predmete Organizačné kultúry - európske špecifiká)
 • Rozvoj ľudských zdrojov - Slovnaft a.s. (15.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Leadership na základe hodnôt - Slovnaft a.s. (8.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Životný cyklus zamestnanca v organizácii - Union (5.12.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Slovnaft a jeho odpoveď na odvetvové a globálne výzvy - Slovnaft a.s. (1.12.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Offboarding - SwissRe (28.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Ako komunikujú veľké značky? - Slovnaft a.s. (24.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Systém rozvoja zamestnancov - Union (21.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Požiadavky zamestnávateľov a aktuality z trhu práce na Slovensku - Profesia (14.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Etické kódexy a implementácia do praxe - Slovak Compliance Circle (15.11.2022 na predmete Podnikateľská etika)
 • LEAN - Slovnaft a.s. (10.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Networking, budovanie vzťahov v tíme - IBM Slovensko (7.11.2022 na predmete Organizačné správanie)
 • Manažment pracovných výkonov - Profesia (7.11.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Štýly vedenia ľudí a organizačná klíma - Korn Ferry Hay Group (7. a 8.11.2022 na predmete Organizačné správanie)
 • Plán, kontroling a výzvy finančného manažmentu - Slovnaft a.s. (3.11.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Leadership v obchodnej organizácii - Slovnaft a.s. (27.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Moderné manažovanie bezpečnosti - Slovnaft a.s. (20.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Vzdelávanie zamestnancov - proces a aktuálne používané metódy  - O2 (17.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Ochrana spoločnosti Slovnaft, a.s. - Slovnaft a.s. (13.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Výber zamestnancov - best practices - O2 (10.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Riadenie výrobných procesov - Slovnaft a.s. (6.10.2022 na predmete Súčasné trendy v praxi manažmentu)
 • Proces náboru zamestnancov - IBM Slovensko (3.10.2022 na predmete Aplikácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v praxi)
 • Manažment stredne veľkého špedičného podniku - Zambon Bolzano (5.5.2022 na predmete Manažment II.)
 • Manažment v HaZZ - MV SR (4.5.2022 na predmete Manažment II.)
 • Práca personalistov a prínos rôznych personálnych pozícií pre organizáciu – Union poisťovňa (2.5.2022 na predmete Personálny manažment)
 • Operatívny manažment a manažment - Stellantis Trnava (13.4.2022 na predmete Manažment II.)
 • The Leader of the Future - IBM Slovensko (4.4.2022 na predmete Manažment II.)
 • Impact of Pandemic on Global Corporation People - Dell Slovakia (29.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • História, vývin, kultúra v medzinárodnej firme - IBM Slovensko (22.3.2022 na predmete Organizačné kultúry - európske špecifiká)
 • Využívanie agilných metód v HRM - Erste Group Bank AG (15.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • Etické rozhodovanie a integrita manažéra - Slovak Compliance Circle/Swiss RE (15.3.2022 na predmete Manažérska etika)
 • How Companies Select Managing Directors for International Assignments - Juergen Koning (1.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)

Jedna z hosťovaných prednášok z praxe, ktorá sa uskutočnili na Katedre manažmentu v akademickom roku 2022/2023.