Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny LS2024 - AKTUALIZOVANÉ

Konzultačné hodiny sú platné počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2023/2024. Vyučujúcich je vždy potrebné kontaktovať vopred emailom a dohodnúť si presný čas konzultácie, po dohode aj mimo vypísaných konzultačných hodín.

Vyučujúci Kontakt
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. utorok: 9:00– 10:20 hod. (kanc. 1 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 8:00 – 9:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2100
lubica.bajzikovafm.uniba.sk
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pondelok: 09:00 – 10:20 hod. (kanc. 14 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 14:00 – 15:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2055
anna.lasakova@fm.uniba.sk
prof. Ing. Ján Rudy, PhD. pondelok: 12:00 – 14:00 hod. (kanc. 426 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 14:00-16:00 - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2021
jan.rudy@fm.uniba.sk
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. utorok: 15:30 – 16:50 hod. (kanc. 16 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
štvrtok: 11:30 – 12:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2057
lukas.copus@fm.uniba.sk
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. utorok: 15:30 – 16:50 hod.  (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
štvrtok: 11:30 – 12:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 9021 2036
peter.madzikfm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. utorok: 15:30 – 16:50 hod. (kanc. 222 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom 
štvrtok: 8.00 - 9:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2069
lubomira.strazovska@fm.uniba.sk
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. utorok: 15:30 – 16:50 hod. (kanc. 331 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
streda: 16:00 – 17:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD. streda: 19:00 – 20:20 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 14:00 – 15:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2152
juraj.cheben@fm.uniba.sk
PhDr. Matúš Baráth, PhD. utorok: 10:30 – 11:50 hod. (kanc. 26 – prístavba poschodie) - vopred kontaktovať emailom
štvrtok: 12:30 – 13:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2146
matus.barath@fm.uniba.sk
Mgr. Michaela Poláková, PhD. streda: 9:00 – 10:20 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 14:00 – 15:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2147
michaela.polakovafm.uniba.sk
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. pondelok: 9:00-10:20 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 07:30 – 08:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2031
juliet.suleimanova@fm.uniba.sk
Ing. Marián Mikolášik pondelok: 14:00 – 15:20 hod. (kanc. 332B – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
streda: 14:00 – 15:20 hod. (prostredníctvom MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 2151
mikolasik3uniba.sk
Mgr. Christopher Danis utorok: 08:00 – 9:20 hod. (kanc. 26 – prístavba poschodie) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 09:00 – 10:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 
danis38uniba.sk
Zora Mária Frešová, MSc. streda: 15:30 – 16:50 hod. (kanc. 26 – prístavba poschodie) - vopred kontaktovať emailom
štvrtok: 10:00 – 11:30 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 501 17 
fresova1uniba.sk
Ing. Ivan Skaloš pondelok: 10:00 – 11:30 hod. (kanc. 26 – prístavba poschodie) - vopred kontaktovať emailom
streda: 16:00 – 17:30 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 2132 
skalos5@uniba.sk