Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry manažmentu v zimnom semestri 2023/2024 - AKTUALIZOVANÉ

Konzultačné hodiny sú platné počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2023/2024. Vždy je potrebné si vopred s vyučujúcim dohodnúť presný čas konzultácie prostredníctvom emailu, v prípade potreby aj mimo vypísaných konzultačných hodín.

Vyučujúci Kontakt
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. streda: 12:30 – 13:50 hod. (kanc. 1 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 9:30 – 10:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2100
lubica.bajzikovafm.uniba.sk
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. štvrtok: 09:00 – 10:20 hod. (kanc. 14 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 15:30 – 16:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2055
anna.lasakova@fm.uniba.sk
prof. Ing. Ján Rudy, PhD. pondelok: 12:00 – 14:00 hod. (kanc. 426 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 12:00 – 14:00 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2021
jan.rudy@fm.uniba.sk
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. štvrtok: 14:00 – 15:20 hod. (kanc. 16 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 14:00 – 15:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2057
lukas.copus@fm.uniba.sk
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. štvrtok: 14:00 – 15:20 hod.  (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
utorok: 10:00 – 11:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 9021 2036
peter.madzikfm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. štvrtok: 11:00 – 12:20 hod. (kanc. 222 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom 
utorok: 10:40 – 12:00 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2069
lubomira.strazovska@fm.uniba.sk
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. utorok: 11:50 – 12:30 hod. a 14:00 - 14:40 (kanc. 331 – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
streda: 09:40 – 11:00 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD. utorok: 13:40 – 15:00 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 19:00 – 20:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2152
juraj.cheben@fm.uniba.sk
PhDr. Matúš Baráth, PhD. pondelok: 10:30 – 11:50 hod. (kanc. 23 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
štvrtok: 14:00 – 15:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2152
matus.barath@fm.uniba.sk
Mgr. Michaela Poláková, PhD. streda: 09:00 – 10:20 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 12:30 – 13:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2147
michaela.polakova@fm.uniba.sk
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. pondelok: 10:30 – 11:50 hod. (kanc. 15 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
streda: 07:30 – 08:50 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
+421 2 90 21 2031
juliet.suleimanova@fm.uniba.sk
Ing. Marián Mikolášik streda: 12:30 – 13:50 hod. (kanc. 332B – hlavná budova) - vopred kontaktovať emailom
utorok: 12:30 – 13:50 hod. (prostredníctvom MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 2151
mikolasik3uniba.sk
Mgr. Christopher Danis piatok: 09:00 – 10:20 hod. (kanc. 23 – prístavba) - vopred kontaktovať emailom
pondelok: 09:00 – 10:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 
danis38uniba.sk
Zora Mária Frešová, MSc. piatok: 10:30 – 12:00 hod. (kanc. 23 - prístavba) - vopred kontaktovať emailom
utorok: 09:00 – 10:30 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 501 17 
fresova1uniba.sk
Ing. Ivan Skaloš utorok: 14:00 – 15:20 hod. (kanc. 23 - prístavba) - vopred kontaktovať emailom
piatok: 09:00 – 10:20 hod. (online MS Teams) - vopred kontaktovať emailom
tel.: +421 2 9021 2132 
skalos5@uniba.sk
Mgr. Monika Vojteková zahraničný pobyt - kontaktovať emailom
tel.: +421 2 501 17 503
vojtekova25@uniba.sk