Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety bakalárskeho štúdia

Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch:
Základy manažmentu I
Základy manažmentu II
Základy personálneho manažmentu
Podnikanie v Európe
Seminár k bakalárskej práci

Katedra ďalej ponúka študentom možnosť zvoliť si špecializáciu/blok povinne voliteľných predmetov z oblasti Personálneho manažmentu:
Flexibilita a manažment vedomostných pracovníkov
Odlišnosti organizačných systémov v praxi
Kreatívny a inovačný manažment v praxi
Personálna práca v malých organizáciách
Psychológia – rozvoj manažérskych zručností
Uvedené predmety sú ponúkané ako výberové predmety pre ostatné špecializácie/bloky na prvom stupni štúdia


Výberové predmety, ktoré katedra zabezpečuje na prvom stupni štúdia pre všetky špecializácie/bloky:
Psychológia pre manažérov
Coaching – skupinová dynamika
Coaching – prezentačné zručnosti
Aplikácia metód náboru a výberu zamestnancov
Personálny manažment – vybrané témy
Vzdelávanie, rozvoj a kariéra zamestnancov
Organizačné kultúry
Manažérska etika
Personálna práca v malých firmách
Psychológia
Praktické aspekty manažmentu ľudských zdrojov
Rozvoj manažérskych zručností
Seminár zo základov manažmentu
Nemecký jazyk I
Nemecký jazyk II
Nemecký jazyk III
Nemecký jazyk IV
Ruský jazyk I
Ruský jazyk II
Ruský jazyk III
Ruský jazyk IV
Japonský jazyk pre začiatočníkov I
Japonský jazyk pre začiatočníkov II
Japonský jazyk pre začiatočníkov III
Japonský jazyk pre začiatočníkov IV
Obchodná nemčina I
Obchodná nemčina II
Obchodná ruština I
Obchodná ruština II