Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry manažmentu počas zimného semestra 2021/2022

V y u č u j ú c i kontakt
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. pondelok: 10:00 – 11:30 hod. (v kancelárii č. 1 – prístavba)
streda: 8:00 – 9:30 hod. (prostredníctvom MS Teams)
+421 2 90 21 2100
lubica.bajzikovafm.uniba.sk
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. po dohode e-mailom
+421 2 90 21 2101
anna.remisovafm.uniba.sk
prof. Ing. Ján Rudy, PhD. pondelok: 12:30 – 14:00 hod.
v miestnosti č. 426 alebo prostredníctvom MS Teams
alebo po dohode e-mailom
+421 2 90 21 2021
jan.rudy@fm.uniba.sk
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pondelok: 14:00 – 17:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
+421 2 90 21 2055
anna.lasakova@fm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. streda: 10:50 – 12:20 hod. (MS Teams)
štvrtok: 11:00 – 12:30 hod. (MS Teams)
+421 2 90 21 2069
lubomira.strazovska@fm.uniba.sk
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD utorok: 12:30 – 13:45 hod. (v kancelárii č. 331)
streda: 18:00 – 19:00 hod. (MS Teams)
+421 2 90 21 2043
rozalia.sulikova@uniba.sk
PhDr. Lukáš Copuš, PhD. pondelok: 12:30 – 14:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
štvrtok: 12:30 – 14:00 hod. (v kancelárii č. 15 – prístavba)
+421 2 90 21 2057
lukas.copus@fm.uniba.sk
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. pondelok: 7:30 – 9:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
utorok: 7:30 – 9:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
+421 2 90 21 2031
juliet.suleimanova@fm.uniba.sk
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD. utorok: 14:50 – 16:20 hod. (v kancelárii č. 15 – prístavba)
streda: 16:30 – 18:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
+421 2 90 21 2152
juraj.cheben@fm.uniba.sk
Mgr. Michaela Poláková, PhD. streda: 8:00 – 9:30 hod. (prostredníctvom MS Teams)
štvrtok: 9:00 – 10:30 hod. (v kancelárii č. 15 – prístavba alebo prostredníctvom MS Teams)
alebo po dohode e-mailom
+421 2 90 21 2147
michaela.polakova@fm.uniba.sk
E x t e r n í    v y u č u j ú c i kontakt
Ing. Marián Mikolášik utorok: 8:00 – 9:20 hod. a 13:00 – 14:20 hod. (prostredníctvom MS Teams)
mikolasik3uniba.sk
I n t e r n í    d o k t o r a n d i kontakt
Mgr. Matúš Rybanský pondelok: 9:00 – 10:30 hod. (prostredníctvom MS Teams)
streda: 14:00 – 15:30 hod. (prostredníctvom MS Teams)
rybansky14@uniba.sk
Mgr. Monika Vojteková pondelok: 12:30 – 14:00 hod. (prostredníctvom MS Teams)
štvrtok: 14:00 – 15:30 hod. (prostredníctvom MS Teams)
vojtekova25@uniba.sk