Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Christopher Danis

Mgr. Christopher Danis absolvoval magisterské štúdium na Fakulte managementu UK. Pôsobí ako interný doktorand na Katedre manažmentu, kde v súčasnosti vedie semináre z predmetu Organizačné správanie. Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriava na oblasť vedenia ľudí a motivácie v slovenskom pracovnom prostredí.  


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 501 17 
č. dv.: 26 (prístavba poschodie)
e-mail: danis38@uniba.sk