Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Trajektória štúdia Manažment ľudských zdrojov

Základné informácie o trajektórii štúdia Manažment ľudských zdrojov

  • aktuálna a čoraz viac žiadaná špecializácia zameraná na personálny manažment
  • vysoká/univerzálna uplatniteľnosť absolventov v praxi nie len na personálnych pozíciách (napr. HR manažér, HR Business Partner, Talent Acquisition manažér, Špecialista odmeňovania, Špecialista výberu, People Development & Training manažér, Career advisor, Soft skills trainer, Talent Assessment Specialist a ďalšie)
  • výučba, hosťované prednášky, študentská prax a spracovanie záverečných prác v úzkej spolupráci s praxou (napr. IBM, Slovnaft, SwissRe, Union, O2, Korn Ferry, Slovak Compliance Circle, Profesia, Dell, Erste Group Bank a ďalšie)
  • na Bc. a Mgr. stupni štúdia


Naše absolventky o štúdiu na trajektórii štúdia Manažment ľudských zdrojov

  • Mgr. Patrícia Smolek - Advisor, HR Generalist v Dell Technologies (Alumna MĽZ 2018): Študijný program Manažment ľudských zdrojov bol super prierez rôznymi HR procesmi, ktoré aktuálne aj v mojej práci vidím na vlastné oči. Ak aj Vy cítite náznak vášne pre HR, poďte do toho! Video nájdete tu.
  • Mgr. Karin Chochulová - HR Business Partner v Adient (Alumna MĽZ 2020): Som absolventkou Fakulty managementu a svoje magisterské štúdium som ukončila v odbore Personálny manažment. Už počas svojho štúdia som sa začala viac zaujímať o svoj odbor a motivovali ma k tomu najmä predmety, ktorými sme si prechádzali v škole. Video nájdete tu.
  • Mgr. Lea Straňáková - EMEA Talent Acquisition Strategic Lead - CEE v IBM (Alumna MĽZ 2020): Vediem tím, ktorý je alokovaný v Bratislave, Košiciach a Budapešti. Tento tím sa aktívne venuje náboru pasívnych zamestnancov, pričom prakticky využívam znalosti, ktoré som nabrala počas štúdia, nakoľko aj moja diplomová práca sa točila okolo náboru zamestnancov v nadnárodných spoločnostiach, akou je aj IBM. Video nájdete tu.
  • Mgr. Monika Čečotková - HR Consultant v Alex Peterson s.r.o. (Alumna MĽZ 2022): Toto štúdium odporúčam aj študentom, ktorí nechcú pokračovať priamo v HR oblasti. Máte tu možnosť získať naozaj širokospektrálne znalosti, ktoré viete využiť v rôznych oblastiach. Video nájdete tu.
  • Mgr. Monika Maríková - Talent Acquisition Professional v Siemens (Alumna MĽZ 2022): V konečnom dôsledku sa môžem poďakovať aj Fakulte managementu za to, že mám takú prácu, akú mám. Zvolila som si blok Personálny manažment a vôbec nebanujem a určite by som si ho vybrala znova. Video nájdete tu. 

Predmety trajektórie štúdia Manažment ľudských zdrojov

Katedra manažmentu zabezpečuje nasledovné predmety v rámci trajektórie štúdia Manažment ľudských zdrojov na bakalárskom stupni štúdia (po kliknutí sa Vám zobrazí informačný list):

V rámci špecializácie zameranej na personálny manažment na bakalárskom stupni štúdia sú predmety v spolupráci s odborníkmi z praxe nakombinované tak, aby študentom pomohli získať spôsobilosť orientovať sa v organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. V centre pozornosti je problematika personálnej politiky. Rozvoj mäkkých zručností je zameraný na základné manažérske zručnosti, získanie skúseností s riešením rôznych typov problémov, zručnosti, ktoré súvisia s riadením ľudských zdrojov - efektívne vedenie podriadených, ich motivácia, poznanie osobnosti, sociálne zručnosti.

Katedra manažmentu zabezpečuje nasledovné predmety v rámci trajektórie štúdia Manažment ľudských zdrojov na magisterskom stupni štúdia (po kliknutí sa Vám zobrazí informačný list):

V rámci špecializácie zameranej na personálny manažment na magisterskom stupni štúdia sa získané poznatky v spolupráci s odborníkmi z praxe ďalej rozširujú o medzinárodnú perspektívu, zameranie je na systémy odmeňovania. Rozvoj mäkkých zručností sa sústreďuje na oblasť organizačnej kultúry, komunikácie v interpersonálnych interakciách, tiež na špecifiká komunikovania v interkultúrnom prostredí, schopnosť efektívne viesť porady, rozvíjať zručnosti poskytovania spätnej väzby či prezentačné zručnosti. Študenti majú možnosť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s riadením organizácií pôsobiacich v globálnom prostredí, získajú schopnosť odhaľovať etickú stránku problémov v konkrétnych činnostiach HRM a ďalšie.

Ďalšie informácie o študijných programoch a vyučovaných predmetoch nájdete v časti Štúdium.

Magisterské štátnice špecializácie Manažment ľudských zdrojov v akademickom roku 2021/2022 (fotografia jednej z komisií spolu s čerstvými absolventkami, zľava v dolnom rade prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD., doc. Ing. Milan Fekete, PhD., Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.).