Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Matúš Baráth

PhDr. Matúš Baráth, PhD. v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre manažmentu, je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vo všetkých stupňoch štúdia. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Seminár k bakalárskej práci, Manažment I a Manažment II.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje flexibilným formám práce a ich vplyvu na jednotlivé subjekty na trhu práce, problematike Work-life balance (Koncept rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom), taktiež problematike digitalizácie a problematike v oblasti verejnej a komunálnej správy.

Má rôznorodé bohaté pracovné skúsenosti v rozličných oblastiach v štátnej, verejnej a súkromnej sfére. V praxi sa angažuje aj v oblasti komunálnej politiky a v súkromnej sfére sa venuje poradenstvu v oblasti efektivity procesov a manažmentu podnikov. 

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.


Kontakt:
č. dv.: 26 (prístavba poschodie)
tel.: +421 2 9021 2146
e-mail: matus.barath@fm.uniba.sk

Externé linky:
LinkedIn
Google Scholar
ResearchGate