Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rozália Sulíková

Doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. pôsobí na Fakulte managementu UK v Bratislave, Katedre manažmentu. Predmetom jej záujmu je problematika manažmentu podnikov, kompetencie efektívneho manažéra, vedenie ľudí ako i rozvoj tzv. soft skills. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov, vysokoškolských učebníc, monografie z oblasti podnikového manažmentu – Organizačné správanie, Psychológia pre manažérov, Manažment. Bola spoluautorkou vedecko-výskumných projektov, je školiteľkou prevažne zahraničných doktorandov. Na FM UK v Bratislave pôsobí vo viacerých predmetoch - Organizačné správanie, Využitie poznatkov psychológie v práci manažéra, Komunikácia v manažmente, Rozvoj manažérskych zručností, Coaching – prezentačné zručnosti. Zúčastňuje sa Erasmus+ pobytov v zahraničí. 


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 90 21 2043
č. dv.: 331 (hlavná budova)
e-mail: rozalia.sulikova@fm.uniba.sk