Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

Department of Strategy and Entrepreneurship

Department Website

Head of the Department:
Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
anna.pilkovafm.uniba.sk

Secretary:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
jaroslav.hulvejfm.uniba.sk

Administration Office:
Kováčová Zuzana
zuzana.kovacovafm.uniba.sk

Full-time staff:
Prof. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA
Prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Assoc. Prof. Ing. Milan Fekete, PhD.
Assoc. Prof. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Assoc. Prof. Ing. Ján Papula, PhD. 
Assoc. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
PhDr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD. 
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Peter Marcin, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Full-time PhD. students:
Mgr. Miroslava Uhnák
Mgr. Silvester Krčméry
Mgr. Juraj Mikuš
Mgr. Nikola Salajová
Mgr. Maroš Šlenker
Mgr. Natália Vančišinová
Mgr. Tomáš Kaščák

Part-time staff:
Assoc. Prof. Ing. Emília Papulová, PhD.