Faculty of ManagementComenius University Bratislava

Miloš Mrva

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Miloš Mrva has been working at the Faculty of Management, Comenius University for more than 15 years. He teaches subjects related to Entrepreneurship. As part of his academic work, he strives above all for a close connection between theory and practice in the field of Entrepreneurship. His aim is to show students that entrepreneurship is an interesting way of life and career path. He has his own business since 2009 in the field of selling the software solutions for engineers and architects.

LinkendIn, Research Gate, Google Scholar, ResearcherID (Publons) and ORCiD profiles: 
Milos MRVA | Comenius University Bratislava, Bratislava | Department of Management (researchgate.net)

Fields of research:
Small and medium enterprises, Startups, Regional development, Entrepreneurial education.

Participating in projects:

 • 2018 – 2017 ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915: Projekt SUPER: Podpora podnikateľskej úspešnosti start upov
 • APVT-20-032104 Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce.
 • JPD 3 2004/4-018 Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného malého podniku.
 • Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou. - grant KEGA č. 012UK-4/2011.
 • Projekt APVV-20-0620 Circular Bratislava – podaná žiadosť
 • Projekt č. 093UK-4/2021 Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave – podaná žiadosť


Courses:

 • Úvod do podnikania (Introduction to Entrepreneurship)
 • Rozvoj podnikateľských zručností 1+2 (Development of Entrepreneurial Skills 1+2)
 • Podpora rozvoja podnikania (Business Development)
 • Manažérske rozhodovanie (Managerial Decision Making)
 • Základy podnikania pre nemanažérske smery (Basics of Entrepreneurship for Non-Managers)

Selected publications:

 • MRVA, M., STACHOVÁ, P., OLŠAVSKÝ, F. : Učebnica ekonómie a podnikania.  Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2015. S. 267. ISBN: 978-80-971367-7-2
 • HOLIENKA, M., MRVA, M., MARCIN, P. : Role of family entrepreneurial role models in determining students´preferences towards entrepreneurship. ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - Seville : IATED, 2013. - ISBN 978-84-616-3847-5. - S. 3722-3730 [CD-ROM]
 • MRVA, M., PETRÁŠ, R., ŠNIRCOVÁ, J. : Intelectual capital protection within pitch events of startups. ECIC 2014 : Proceedings of the 6th European conference on intellectual capital. - Reading : acpi, 2014. - ISBN 978-1-909507-20-3
 • MRVA, M.: Poradenské a rozvojové centrum ako nástroj podpory vzniku inovatívnych technologických firiem. In: Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie - Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. Bratislava 2007, ISBN: 978-80-968631-7-4, s.21 – 24

Topics for final theses:

 • Entrepreneurship, entrepreneurial education, entrepreneurship support, sustainable entrepreneurship.
 • Managerial decision-making - selected topics.
 • Regional development and business environment in the regions - selected topics