Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dávid Smolka

Mgr. Dávid Smolka

Mgr. Dávid Smolka je doktorandom prvého ročníka štúdia v programe Manažment na Katedre stratégie a podnikania FM UK. Na rovnakej fakulte získal aj bakalársky a magisterský titul, pričom jeho diplomová práca bola ocenená cenou rektora.

V súčasnosti sa v rámci výskumu venuje najmä Priemyslu 4.0, inováciám a intelektuálnemu kapitálu. Školiteľkou jeho dizertačnej práce s názvom „Manažment intelektuálneho kapitálu v kontexte 4. priemyselnej revolúcie“ je doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. Je taktiež členom Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation, v rámci ktorého sú zastrešované viaceré výskumné projekty katedry.

Mgr. Smolka absolvoval zahraničné vzdelávacie pobyty v Španielsku a na Kube. Aktuálne vyučuje predmety Strategický manažment a Controlling. Je riešiteľom národného projektu VEGA: 1/0773/20 Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku.

Publikačná činnosť:

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Smolka+D%C3%A1vid&theme=EPC

 

Témy vypisovaných záverečných prác:

Bakalárske témy:
1.   Modely a prístupy k hodnoteniu intelektuálneho kapitálu.
2.   Kontrola a hodnotenie účinnosti manažmentu intelektuálneho kapitálu.

 

Kontakt:

tel.: +421 2 5011 7611
č. dv.: 23 (prístavba)
e-mail: smolka13uniba.sk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davsmolka/