Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozor na "predátorské" časopisy a vydavateľstvá

Upozorňujeme Vás na stále sa rozširujúci a rozmáhajúci fenomén v publikačnej činnosti.

Ide o tzv. predátorské časopisy a vydavateľstvá.

Systém je v určitých rysoch analogický s javom napodobenín značkových výrobkov.

Predátorské časopisy a vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie a generovať zisk.

Znaky predátorov:

1. Autorovi je sľúbený extrémne (a nereálne!) rýchly proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku. Konanie je charakteristické vysokou mierou akceptovanosti článkov, bez podstatných pripomienok.

2. Autor je často kontaktovaný emailom redakciou a je mu ponúknutá možnosť publikovať, aj keď s daným časopisom nikdy predtým nedošiel do styku. Komunikácia môže prerásť až do vtieravého a agresívneho rázu.

3. Za uverejnenie článku sa takmer vždy platí.

4. Napodobujú sa názvy serióznych vedeckých časopisov a vydavateľstiev, aby na nich parazitovali a autora uviedli do omylu (napr. prehodia poradie slov v názve, alebo rozšíria názov, a pozor! V angličtine niekedy stačí ak pridajú určitý člen!).

5. Uvádzajú o sebe neúplné a zavadzajúce informácie. Napr. uvádzajú svoj vlastný Impact Factor, ktorý nemá s oficiálnym IF v JCR (WoS) nič spoločné (napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor) ; častokrát zatajujú skutočné miesto pôsobenia (Pakistan, India, etc.) ; môžu klamať ohľadom indexovania v scientometrických databázach (napr. tvrdia, že ich indexuje Scopus, WoS, pričom opak je pravdou).

6. Častokrát sa takéto časopisy nešpecializujú len na danú problematiku, ale majú interdisciplinárny charakter a široký obsahový záber.

7. Časopis je vydávaný len krátko, má tzv. nízky ročník (1-10) . 

Konferencie

Primerane tieto znaky treba aplikovať aj na konferencie, ktorých sa chystáte zúčastniť.

Najmä pri konferenciách sa často stretávame s tým, že sa obsahovo venujú až neprimerane širokej vedeckej problematike z rôznych disciplín. Multidisciplinárny záber je častokrát veľmi široký, až logicky neopodstatnený.

Pri takýchto konferenciách existuje zvýšené riziko, že ide o "predátorské" konferencie.

Ako si overím kvalitu časopisu:

1. Pred publikovaním v akomkoľvek neznámom vedeckom časopise sa v žiadnom prípade nespoliehať len na informácie na jeho webovej stránke.

2. Overiť si jeho indexovanie vo významných databázach (WoS, Scopus)

3. Overiť si jeho IF v databáze Journal Citation Reports (WoS).

Pokiaľ vykazuje časopis/vydavateľstvo v ktorom chcete publikovať niektoré z týchto znakov, zvážte ďalší postup.

Rada na záver:

Starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva kam sa chystáte publikovať.

V prípade pochybností kontaktujte knižnicu.