Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Knižnica FM UK
Odbojárov 10/a
Bratislava 820 05
e-mail: fknfm.uniba.sk

Meno

Telefóne číslo

Číslo dverí

Mail

Mgr. Badura Ján, MLIS

vedúci knižnice

02/9021-2117

08

jan.badura@uniba.sk

Kleinová Soňa

spracovanie fondu

02/9021-2118

010

sona.kleinova@uniba.sk

Ing. Masariková Jana

zástupkyňa vedúceho knižnice

publikačná činnosť

predaj publikácií

02/9021-2115 alebo 2116

07

jana.masarikova@uniba.sk

Hrdličková Petra

výpožičné služby

študovňa

02/9021-2119

015

petra.hrdlickova@uniba.sk

Horáčková Zuzana

výpožičné služby

spracovanie záverečných prác

02/9021-2119

015

zuzana.horackova@uniba.sk