Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Knižnica FM UK
Odbojárov 10/a
Bratislava 820 05
e-mail: fknfm.uniba.sk

Meno

Telefóne číslo

Číslo dverí

Mail

Mgr. Badura Ján, MLIS

vedúci knižnice

02/50117623

08

jan.badurafm.uniba.sk

Kleinová Soňa

zástupkyňa vedúceho knižnice pre knižničné záležitosti 

spracovanie fondu

02/50117631

010

sona.kleinovafm.uniba.sk

Ing. Masariková Jana 

zástupkyňa vedúceho knižnice pre publikačnú činnosť

publikačná činnosť    

predaj publikácií

02/50117640 alebo 624

07

jana.masarikovafm.uniba.sk

Hrdličková Petra

výpožičné služby

študovňa

02/50117644

015

petra.hrdlickovafm.uniba.sk

Horáčková Zuzana

výpožičné služby

spracovanie záverečných prác

02/50117644

015

zuzana.horackovafm.uniba.sk