Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predaj publikácií

Predajňa publikácií Knižnice FM UK

Knižnica FM UK
Ing. Jana Masariková
Odbojárov 10/a
Prístavba, č.dv.:07
820 05 Bratislava
Telefón: 02/9021-2116
e-mail: jana.masarikova@uniba.sk

Publikácie na predaj

Autor

Názov

Rok

Počet strán

Cena

BAJZÍKOVÁ, Ľ. - BAJZÍK, P.

Medzinárodný manažment ľudských zdrojov

Novinka!

2022 180 s. 16,50 €
BAJZÍKOVÁ, Ľ. - BAJZÍK, P. - VOJTEKOVÁ, M. Odmeňovanie 2022 208 s. 13,70 €

BAJZÍKOVÁ, Ľ. - 

WEIDLICHOVÁ-

LUPTÁKOVÁ, S. -

RUDY, J. -

VARGIC, B. -

WEIDLICH, R.          

Manažment ľudských zdrojov

 

2013

213 s.

9,79 €

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

BÚCIOVÁ, Z.

Medzinárodný manažment ľudských zdrojov

2012

186 s.

10,00 €

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

PIŠKANIN, A. -

LAŠÁKOVÁ, A.

Manažment v globálnom prostredí

2010

238 s.

13,00 €

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

SAXUNOVÁ, D. -

SYSÁKOVÁ, V.

Podnikanie v európskom hospodárskom priestore 2

2013

200 s.

14,60 €

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

ŠAJGALÍKOVÁ, H. -

POLÁKOVÁ, M. -

WOJČÁK, E.

Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky 

2013

141 s.

17,00 €

BEŇOVÁ, E. -

GREGUŠ, M.

MS Office Excel 2010 : učebnica pre manažérov

2013

212 s.

15,00 €

BEŇOVÁ, E. -

GREGUŠ, M.

MS Office Outlook 2007 : príručka pre manažérov

2013

123 s.

15,00 €

BÉREŠOVÁ, G.

Európska únia a jej orgány

2013

333 s.

19,00 €

BÉREŠOVÁ, G.

Medzinárodné organizácie

2016

284 s.

19,70 €

BOHDALOVÁ, M. -

GREGUŠ, M.

Stochastické analýzy finančných trhov

2012

183 s.

16,00 €

BUZGOVÁ, Ľ. - HRIVNÁK, P. - KASZASOVÁ, K. - SAXUNOVÁ, D. - SVITEKOVÁ, A. Základy auditu 2023 206 s. 14,00 €
COPUŠ, L. - ŠAJGALÍKOVÁ, H.  Organizačné kultúry : európske špecifiká 2020 153 s.              9,40 €

ČESTNĚJŠÍ, A.

Manažérske rozhodovanie

2004

155 s.

5,71 €

DROPPA, M. -

JANOVJAK, A. S. -

JANOVJAK, Š. A.

Príručka pre EU - manažéra

2007

288 s.

8,00 €

DUDIĆ, B. Európska únia a hospodárska spolupráca so západným Balkánom 2023 134 s. 12,00 €

GREGUŠOVÁ, D. -

PERÁČEK, T.

Obchodné právo pre manažérov (1) : právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka; obchodné spoločnosti a družstvo

2., dopl. a preprac. vyd.

 POZOR!!! VYPREDANÉ!!!

2015

170 s.

6,50 €

GREGUŠOVÁ, D. -

PERÁČEK, T.

Obchodné právo pre manažérov (2) : obchodné záväzkové vzťahy. 

2., dopl. a preprac. vyd.

 POZOR!!! VYPREDANÉ!!!

2015

168 s.

6,50 €

HUĽVEJ, J.

Logistika : učebné texty

2015

169 s.

10,90 €

CHARFAOUI, E.

Nemecký jazyk pre nefilológov + kľúč k cvičeniam Už vypredané!!!

2019

226 s. + 31 s.

10,00 €

KAJANOVÁ, J.

Podvojné účtovníctvo

Vypredané!!!

2014

171 s.

9,00 €

KAJANOVÁ, J.

Podvojné účtovníctvo, 2. vyd. 

Vypredané!!!

2016

167 s.

9,00 €

KOMORNÍK, J. -

MAJERČÁKOVÁ, D. -

HUSOVSKÁ, M.

Finančný manažment

Vypredané!!!

2011

253 s.

15,00 €

KOMORNÍK, J. -

MAJERČÁKOVÁ, D.

Úvod do finančného manažmentu 2015 167 s. 13,00 €

KOPERNICKÝ, I. -

ŠLAHOR, Ľ.

Vybrané kapitoly z manažmentu podnikov 1

2010

339 s.

18,00 €

KRČOVÁ, E.

Európske právo ako nástroj riadenia medzinárodných vzťahov v Európe

2007

102 s.

2,79 €

KRČOVÁ, E.

Le droit international : (problèmes actuels)

2010

79 s.

2,40 €

KRČOVÁ, E.

Medzinárodné ekonomické právo

2008

108 s.

2,99 €

KRČOVÁ, E.

Le principe de subsidiarité en droit international et européen

2007

58 s.

1,49 €

KUNOVÁ, V. -

NOVÁČKOVÁ, D. -

ZEMANOVIČOVÁ, D.

Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie

2014

270 s.

8,50 €

LUKNIČ , A. S.

Manažment kreativity a inovácií

2008

206 s.

6,00 €

LUPTÁKOVÁ, S.

Manažment pracovných výkonov

2005

74 s.

3,78 €

MILOŠOVIČOVÁ,P. - NOVÁČKOVÁ,D. - WEFERSOVÁ, J.

Medzinárodné ekonomické právo

2017

282 s.

15,95 €

ÖLVECKÁ, V.

Náklady vo finančnom riadení 

2010

111 s.

8,50 €, nová cena: 0,30 €

PAPÍKOVÁ, L. Úvod do manažérskeho účtovníctva 2022 115 s. 8,00 €

PAPULA, J.

Strategický manažment projektov VYPREDANÉ

2012

127 s.

10,00 €

PAPULA, J. -

GÁL, P. -

PAPULOVÁ, Z. -

MRVA, M.

Manažérske rozhodovanie : texty k e-learningu Anotácia 

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2007

215 s.

8,00 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, E.

Základy manažérskej ekonomiky 

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2013

243 s.

15,00 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, Z.

Strategické myslenie manažérov : za tajomstvami strategického myslenia POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2010

302 s.

16,00 € Nová cena: 13,00 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, Z.

Strategický manažment : teoretické východiská alebo jadro vedomostí VYPREDANÉ!

2009

141 s.

7,00 € Nová cena: 4,00 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, Z.

Manažérske rozhodovanie, 2. vyd. VYPREDANÉ!

2016

136 s.

9,50 € Nová cena: 7,70 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, Z.

Manažérske rozhodovanie : prístupy a postupy

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2014

135 s.

9,00 €

PAPULA, J. -

PAPULOVÁ, Z.

Manažérske rozhodovanie : vybrané problémy

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2005

161 s.

7,30 €

PAPULOVÁ, Z.

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia : aktuálny trend v strategickom manažmente VYPREDANÉ!

2012

231 s.

15,00 € Nová cena: 12,20 €

PAPULOVÁ, Z. -

PAPULA, J. -

OBORILOVÁ, A.

Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu  VYPREDANÉ!

2014

223 s.

14,00 Nová cena:11,40 €

PERÁČEK, T.

Cenné papiere : vybrané problémy

2., dopl. a preprac. vyd.

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2015

131 s.

5,00 €

PERÁČEK, T.

Obchodné záväzkové vzťahy

2019

80 s.

3,80 €

PERÁČEK, T.

Zmluvy o cenných papieroch POZOR!!! už VYPREDANÉ!!!

2015

110 s.

5,00 €

PERÁČEK, T. -

MUCHA, B.

Obchodné právo pre manažérov : vybrané kapitoly

 

Pozor!!! Už vypredané!!!

2019

126 s.

5,00 €

PILKOVÁ, A. et al.

Manažment v praxi

2012

177 s.

10,00 €

PIŠKANIN, A. -

RUDY, J. -

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

SULÍKOVÁ, R. -

ŠAJGALÍKOVÁ, H. -

WOJČÁK, E.

Manažment : klasické teórie a moderné trendy

UŽ VYPREDANÉ!!!

2010

345 s.

10,00 €

PROCHÁZKOVÁ, L. -

TOMKOVÁ, Ľ. -

WEBEROVÁ, D.

Multilingual Glossary of Business Terms 

2003

94 s.

2,56 €

REMENÁRIKOVÁ, E.

Daňový systém v SR

1997

165 s.

0,50 €

REMIŠOVÁ, A.

Vademékum podnikateľskej etiky = Vademecum of business ethic

2017

148 s. +147 s.

10,70 €

RUDY, J.

Manažment a teória chaosu alebo nový model organizácie

1997

162 s.

3,98 €

RUDY, J. -

RUDYOVÁ, J.

Human Resource Management in Japan

2008

150 s.

14,90 €

RUDY, J. -

SULÍKOVÁ, R. -

LAŠÁKOVÁ, A. -

FRATRIČOVÁ, J. -

MITKOVÁ, Ľ.

Manažment a organizačné správanie

VYPREDANÉ!!!

2013

342 s.

17,50 €

RUDY, J. -

SULÍKOVÁ, R. -

LAŠÁKOVÁ, A. -

FRATRIČOVÁ, J. -

MITKOVÁ, Ľ.

Organizačné správanie

2013

255 s.

8,00 €

RUSSEV, S. -

RUSSEV, R.

Informačná podpora manažmentu výrobných podnikov  

2011

164 s.

8,20 €

RUSSEV, S.

Manažment projektov

2011

151 s.

7,00 €

RUSSEV, S. -

ŠÚBERTOVÁ, E.

Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu 

Pozor, už VYPREDANÉ!!!

<output>POZOR!!! VYPREDANÉ!!!</output>

 

<output>POZOR!!! VYPREDANÉ!!!</output>

 

2013

466 s.

18,00 € nová cena: 0,30 €

VYPREDANÉ!

RUSSEV, S.

Manažment informatizácie sociálno-ekonomických systémov

2012

407 s.

15,00 €

SMOLKOVÁ, E. Strategické partnerstvá v manažmente, podnikaní a marketingu 2016 231 s. 7,00 €

SMOLKOVÁ, E. -

ŠTARCHOŇ, P. -

VILČEKOVÁ, L. -

OLŠAVSKÝ, F. -

SMOLKA, S. -

KRAVEC, P. 

Značky a slovenský zákazník

2013

177 s.

9,50 €

STACHOVÁ, P. -

PAŠKRTOVÁ, L.

Medzinárodné ekonomické vzťahy, 2. rozš. a aktual. vyd.

POZOR!!! Už VYPREDANÉ!!!

2015

240 s.

7,00 €

SULÍKOVÁ, R.

Psychológia pre manažérov

2012

83 s.

6,30 €

SYSÁKOVÁ, V. -

ŠLAHOR, Ľ.

Peniaze a bankovníctvo 

POZOR!!! VYPREDANÉ!!!

2010

142 s.

13,00 €

ŠAJGALÍKOVÁ, H.

Verejná diplomacia : manažér - diplomat a interkultúrna komunikácia

2011

176 s.

7,00 €

ŠAJGALÍKOVÁ, H. -

BAJZÍKOVÁ, Ľ.

Organizácia a kultúra

2013

241 s.

15,00 €

ŠAJGALÍKOVÁ, H. - COPUŠ, L.  Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál 2020 201 s.           22,00 €

ŠLAHOR, Ľ. -

ŽVACHOVÁ, N.

Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní 

2011

225 s.

19,80 € nová cena: 0,30 €

ŠTROFFEK, A. -

BOROVSKÝ, J.

Princípy účtovníctva a daňovníctva pre malých podnikateľov

2005

134 s.

3,00 €

TAKÁCS, Z.

Postupy účtovania 

VYPREDANÉ!

2010

123 s.

13,50 €

TAKÁCS, Z.

Úvod do účtovníctva

VYPREDANÉ!

2010

151 s.

14,00 €

TREĽOVÁ, S.

Obchodné právo pre medzinárodný manažment

POZOR: už VYPREDANÉ ! ! !

2014

124 s.

3,40 €

TREĽOVÁ, S.

Základy pracovného práva pre manažérov

 

2019

90 s.

5,00 €

TREĽOVÁ, S. -

PERÁČEK, T.

Pracovné právo pre manažérov

2., dopl. a preprac. vyd.

POZOR!!! Už VYPREDANÉ!!!

 

2015

171 s.

6,50 €

VOZÁR, M. -

KOMORNÍK, J.

Oceňovanie podnikov

VYPREDANÉ!

2012

249 s.

16,00 €

WEFERS, J.

Kollaborative Wirtschaft / Sharing economy

2019

191 s.

29,00 €

Nová cena:

15,00 €

WEFERS, J.

Länderstrukturen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum

2018

103 s.

10,00 €

WEFERS, J. - WEFERS, H.

Die deutschsprachigen Länder : politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Strukturen

2014

76 s.

4,40 €

WOJČÁK, E.

Flexibilné formy organizácie práce

2013

124 s.

13,00 €

WOJČÁK, E. -

RUDY, J. -

BAJZÍKOVÁ, Ľ. -

ZEMANOVIČOVÁ, D. -

SULÍKOVÁ, R. -

ŠAJGALÍKOVÁ, H. -

POLÁKOVÁ, M. -

HORVÁTHOVÁ SULEIMANOVÁ, J. -

MAJTÁNOVÁ, M.

Manažment

POZOR! UŽ VYPREDANÉ!

2017

360 s.

Nová cena:

14,00 €

ZEMÁNKOVÁ, A. -

KOMORNÍKOVÁ, M.

Riešenie úloh lineárneho programovania pomocou programu Excel

2008

101 s.

2,85 €