Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnice na Slovensku

Akademická knižnica UK:
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/

Slovenská ekonomická knižnica:
https://sek.euba.sk/

Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska:
 
http://www.nbs.sk/sk/publikacie/kniznica-narodnej-banky-slovenska

Centrum vedecko-technických informácií SR:
http://www.cvtisr.sk/

Univerzitná knižnica v Bratislave:
http://www.ulib.sk/sk/

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied:
http://uk.sav.sk/

Slovenská národná knižnica:
http://www.snk.sk/

Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax:
http://www.infolib.sk/