Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Summit Smart City 360° a nadväzujúce rokovania s...09. 02. 2023

Nadväzujúce rokovania vyústili do pozvania na EXPO v Kaohsiungu a ponuku štipendií pre študentov magisterského a doktorandského štúdia

Summit Smart City 360°23. 01. 2023

Prvé strategické stretnutie za účelom prípravy 10. ročníka EAI Summit Smart City 360° organizovaného pod záštitou EAI SK v spolupráci s FM UK sa konalo...

Štúdium v anglickom jazyku23. 01. 2023

Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Na FMUK je akreditované štúdium v anglickom jazyku pre bakalársky aj magisterský stupeň.

KURZY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 6.2.-10.2.202316. 01. 2023

Na základe dopytu uchádzačov ponúkame prípravné kurzy k prijímacím skúškam. Budú online v týždni od 6. februára. REGISTRÁCIA NUTNÁ.

Vyšlo nové číslo našej Univerzity28. 11. 2022

Téma: Čím žije študentstvo / Gen Z: Vyťažená, málo spoľahlivá, ale aj hĺbavá a hľadajúca / Ako svoje štúdium vnímajú mladí? / Rektor ocenil výnimočné...

Konferencia na tému udržateľnosti Európskej únie24. 11. 2022

Vo štvrtok 1. decembra 2022 sa na Fakulte managementu uskutoční konferencia na tému udržateľnosti Európskej únie, rečníkom je riaditeľ Európskeho univerzitného...

Voľby kandidáta na dekana - VÝSLEDKY16. 11. 2022

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb kandidáta na funkciu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od...

Dekanom Fakulty managementu UK bude Peter Štarchoň16. 11. 2022

Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty managementu UK vyhral dňa 16. 11. 2022 Peter Štarchoň. Po vymenovaní rektorom UK bude funkciu zastávať od 1. 3. 2023...

UK má svoju prvú Zelenú príručku14. 11. 2022

Zelená príručka, ktorá vznikla vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT je prvým krokom k environmentálnemu povedomiu na celej univerzite.

Vedecká konferencia PEMF202214. 11. 2022

Fakulta managementu UK sa ako spoluorganizátor podieľal na medzinárodnej vedeckej konferencii PEMF2022

Medzinárodné ocenenie pre FM UK07. 11. 2022

FM UK získala aj za rok 2022 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal.

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy04. 11. 2022

FM UK rozširuje spoluprácu s firmami aj prostredníctvom projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“.

Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom...03. 11. 2022

Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou...

Športový deň 202228. 10. 2022

V mene Športového klubu ŠK FAMA Vás srdečne pozývam na XIX. ročník Športového dňa FM, ktorý sa bude konať 25.11. 2022 od 14:00 v telocvični FMFI v Mlynskej...

Workshop "Climate Fresk"25. 10. 2022

Študenti 3. ročníka francúzskeho programu medzinárodného manažmentu a študenti programu Erasmus mali možnosť zúčastniť sa workshopu "Climate Fresk"

Konferencia na tému: Gamification in Education25. 10. 2022

FMUK vás pozýva na stretnutie k téme Gamification in Education. Projekt Erasmus+ ACCEPT THE CHALLENGE bol zameraný na podporu a zdieľanie skúseností pre...

Hosťovaná prednáška Asociácie pre zelené strechy a zelenú...21. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na tému:   “Udržateľnosť...