Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Workshop "Climate Fresk"25. 10. 2022

Študenti 3. ročníka francúzskeho programu medzinárodného manažmentu a študenti programu Erasmus mali možnosť zúčastniť sa workshopu "Climate Fresk"

Konferencia na tému: Gamification in Education25. 10. 2022

FMUK vás pozýva na stretnutie k téme Gamification in Education. Projekt Erasmus+ ACCEPT THE CHALLENGE bol zameraný na podporu a zdieľanie skúseností pre...

Hosťovaná prednáška Asociácie pre zelené strechy a zelenú...21. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na tému:   “Udržateľnosť...

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Employer...20. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Employer branding".  Hosťovaná prednáška...

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Efektívna...20. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Efektívna prezentácia a profesionálny...

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Nurture your...20. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Nurture your network".  Hosťovaná...

Po stopách Julesa Verna12. 10. 2022

Erasmus Hybrid Program

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Rozvoj ľudských zdrojov“ Hosťovaná...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Leadership na základe hodnôt“ Hosťovaná...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Slovnaft a jeho odpoveď na odvetvové a...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Ako...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Ako komunikujú veľké značky? Trendy,...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "LEAN"06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "LEAN".  Hosťovaná prednáška sa...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Plán...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Plán a kontroling a výzvy finančného...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Leadership v obchodnej...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Moderné manažovanie...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Ochrana spoločnosti Slovnaft,...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...05. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Riadenie výrobných...

Dekanské voľno28. 09. 2022

Vážení študenti V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň Pamiatka zosnulých, udeľuje rektor UK študentom denného štúdia rektorské...

Podpora študentských spolkov na UK - výzva na predkladanie...26. 09. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom UK Marekom Števčekom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí, na základe ktorej bude poskytnutá účelová...

Welcome Week na fakulte16. 09. 2022

Septembrový týždeň od 12.09 – 16.09.2022 bol na FM UK uvítacím týždňom pre Incoming Erasmus študentov, NŠP študentov, študentov anglického programu, iných...