Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium cez NŠP22. 03. 2023

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,...

Hosťovaná prednáška IBM: Daňové centrum v medzinárodnej...15. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému: "Daňové centrum v medzinárodnej firme".  Hosťovaná...

Strategické stretnutie k medzinárodnej projektovej...14. 03. 2023

Február a marec boli plné výziev. Niesli sa v znamení prehlbujúcej sa spolupráce, okrem iného aj formou projektu, ktorý by mohol mať pozitívny vplyv na...

Zahraničná prednáška - Relation of Adaptation Between...13. 03. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Relation of Adaptation Between Company and the...

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding09. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  Hosťovaná prednáška sa...

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding09. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  Hosťovaná prednáška sa...

Tlačová správa k projektu RESTART 08. 03. 2023

Správa o výsledkoch mapovania sumarizuje zistenia zo vstupov mapovania siedmich partnerov projektu RESTART.

Výsledky do doplňujúcich volieb do Akademického senátu FM...06. 03. 2023

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na...

Hosťovaná prednáška IBM: Diverzifikácia výmenných kurzov05. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Diverzifikácia výmenných kurzov".   Hosťovaná...

Hosťovaná prednáška na predmete International marketing a...05. 03. 2023

Hlavnou témou prednášky bol efektívny medzinárodný marketing Slovenska, príklady dobrej praxe a osobné skúsenosti z oblasti marketingu a prezentácie Taiwanu v...

Hosťovaná prednáška IBM: Plánovanie a tvorba rozpočtu02. 03. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Plánovanie a tvorba rozpočtu".Hosťovaná prednáška sa...

Zahraničná prednáška - Organisational Cultures...02. 03. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Organisational Cultures (Characteristics of...

Zahraničná prednáška - Cultural differences. Positive...27. 02. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Cultural differences. Positive corporate...

Zahraničná prednáška - Diversity Management in...27. 02. 2023

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku prof. Elwiry Gross–Gołackej (Faculty of Management,...

Seminár „Manažment vo veľkom svete hotelierstva, turizmu i...27. 02. 2023

Seminár „Manažment vo veľkom svete hotelierstva, turizmu i reštaurácií„ vo francúzštine, určený pre prvý ročník študijného programu Medzinárodný manažment,...

Hosťovaná prednáška IBM: História, vývin, kultúra...21. 02. 2023

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému: "História, vývin, kultúra medzinárodnej...

Úspech našich študentov v národnom kole CFA Research...17. 02. 2023

Tím FM UK uspel v prestížnej súťaži mladých finančných analytikov

Vyšlo nové číslo Našej univerzity15. 02. 2023

V novom čísle Našej univerzity sa dočítate o plánoch vedenia UK v novom funkčnom období. Spoznáte členov Správnej rady UK, dozviete sa viac o tom, ako plánuje...

ERASMUS Welcome Week10. 02. 2023

Erasmus Welcome Week - uvítací týždeň letného semestra 2023 pre INcoming študentov