Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predseda AS FM UK
doc. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.

Podpredseda AS FM UK
Mgr. František OLŠAVSKÝ, PhD.

Tajomníčka AS FM UK
doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.

Zamestnanecká časť
doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
PhDr. Marian HOLIENKA, PhD.
doc. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Mgr. Michaela POLÁKOVÁ, PhD.
doc. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.

Študentská časť

Mgr. Lucia HUSENICOVÁ
Bc. Karin BOJNANSKÁ
Bc. Miriama MAJTÁNOVÁ
Bc. Martina ŠIMUNEKOVÁ
Bc. Agele Moses TABAN

Funkčné obdobie nového senátu je 1.11.2015 - 31.10.2019