Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predseda AS FM UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

Podpredsedníčka za študentskú časť
Bc. Natália Kuklová

Tajomník senátu
Mgr. František Olšavský, PhD.

Členovia AS FM UK

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu je od 12. júna 2023 do 31. októbra 2027.