Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predsedníčka AS FM UK
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

Podpredseda AS FM UK - zamestnanecká časť
Mgr. František Olšavský, PhD.

Tajomníčka AS FM UK
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

zamestnanecká časť
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Podpredsedníčka AS FM UK - študentská časť
Bc. Miroslava Zelizňáková

študentská časť

Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu je od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023.