Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predseda AS FM UK
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Podpredseda AS FM UK
Mgr. František Olšavský, PhD.

Tajomníčka AS FM UK
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Zamestnanecká časť
doc. RNDr. GREGUŠ Michal, PhD.
Mgr. HOLIENKA Marián, PhD.
doc. Mgr. LAŠÁKOVÁ Anna, PhD.
prof. JUDr. NOVÁČKOVÁ Daniela, PhD.
doc. PhDr. PAWERA René, PhD.
Mgr. POLÁKOVÁ Michaela, PhD.
doc. RNDr. SAXUNOVÁ Darina, PhD.

Študentská časť

Mgr. HUSENICOVÁ, Lucia
Bc. BOJNANSKÁ, Karin
Bc. MAJTÁNOVÁ, Miriama
Bc. ŠIMUNEKOVÁ, Martina
Bc. TABAN Agele Moses

Funkčné obdobie nového senátu je 1.11.2015 - 31.10.2019